POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Intermex softver, specijalizovane aplikacije i baze podataka

INTERMEX ONLINE - PAKET W1 (AKADEMSKI)

INTERMEX ONLINE – Pravni i poslovni informacioni sistem za praćenje i praktičnu dnevnu primenu svih propisa, zvanične sudske prakse, obaveznih obrazaca i mišljenja ministarstava, sa stručnim tekstovima i komentarima.

AUTOMATSKI DNEVNO AŽURAN PRISTUP SISTEMU + AKADEMSKI PAKET KORIŠĆENJA (uključuje pristup sa vaučerom za 1 korisnika, baziran na osnovnom pristupu sadržajima servisa. Paket uključuje pristup u trajanju od 12 meseci.

Detaljnije >

Uputstvo (pdf) >

Cenovnik >


INTERMEX ONLINE - PAKET W2 (STANDARDNI)

INTERMEX ONLINE – Pravni i poslovni informacioni sistem za praćenje i praktičnu dnevnu primenu svih propisa, zvanične sudske prakse, obaveznih obrazaca i mišljenja ministarstava, sa stručnim tekstovima i komentarima

AUTOMATSKI DNEVNO AŽURAN PRISTUP SISTEMU + STANDARDAN PAKET KORIŠĆENJA (uključuje pristup sa vaučerom za 1 korisnika, baziran na standardnom pristupu sadržajima servisa). Paket uključuje pristup u trajanju od 12 meseci.

Detaljnije >

Uputstvo (pdf) >

Cenovnik >


INTERMEX ONLINE - PAKET W3 (PROFESIONAL)

INTERMEX ONLINE – Pravni i poslovni informacioni sistem za praćenje i praktičnu dnevnu primenu svih propisa, zvanične sudske prakse, obaveznih obrazaca i mišljenja ministarstava, sa stručnim tekstovima i komentarima

AUTOMATSKI DNEVNO AŽURAN PRISTUP SISTEMU + PROFESIONALNI PAKET KORIŠĆENJA (uključuje pristup sa vaučerom za 1 korisnika, baziran na kompletnom pristupu sadržajima servisa). Paket uključuje pristup u trajanju od 12 meseci.

Detaljnije >

Uputstvo (pdf) >

Cenovnik >


INTERMEX ONLINE - GOLD PAKET PROFESIONAL

Intermex profesionalni paket koji uključuje SVE WEB SERVISE, PAKETE i dodatne sadržaje u sistemu INDOK PROPISI ONLINE:

AUTOMATSKI DNEVNO AŽURAN PRISTUP SERVISU + PROFESIONALNI PAKET KORIŠĆENJA (uključuje vaučer za 1 korisnika, baziran na kompletnom pristupu sadržajima servisa). Paket uključuje kompletan pristup svim sadržajima i svim dodatnim opcijama i aplikacijama bez ograničenja.   

Paket se može koristiti bez ograničenja na više uređaja istovremeno.

Detaljnije >

Uputstvo (pdf) >

Cenovnik >


INTERMEX ONLINE PRAVNI INFORMATOR 2017.

INTERMEX WEB PRAVNI INFORMATOR 2017. + ARHIVA časopisa ONLINE
Elektronsko izdanje stručnog časopisa i separata (pretplata za 2016. godinu i arhiva svih brojeva i separata od 2000 -2017. godine - preko 350 kompletnih izdanja ONLINE, preko 5000 tekstova i komentara.

Detaljnije >

Uputstvo (pdf) >

Cenovnik >


INTERMEX ONLINE GOTOVI MODELI AKATA I UGOVORA

Baza podataka modela akata i ugovora, koja sadrži gotove modele akata (krivično, parnično, upravno, radno, privredno, domaće ugovore, međunarodne, građevinske i o projektovanju, na srpskom jeziku i engleskom).

Sistem nudi gotove modele akata i ugovora po procedurama i postupcima, hronološki i sadržinski, u redakciji vodećih eksperata za pojedine oblasti. Omogućava jednostavno ali i višeslojno pretraživanje, otvaranje i kopiranje potrebnih modela u editor korisnika, jednostavnom copy/paste komandom. Modeli su urađeni za profesionalce, i proizvod su dugogodišnjeg iskustva Intermexa i njegovih eksperata, provereni u praksi u najvišim sudskim i stručnim institucijama. (KRIVIČNO, PARNICA, RADNO, UPRAVNO, PRIVREDNO - PREDUZEĆA, MODELI DOMAĆIH UGOVORA, MODELI MEĐUNARODNIH UGOVORA, MODELI MEĐUNARODNIH UGOVORA NA ENGLESKOM (Incoterms 2000.), MODELI UGOVORA U GRAĐEVINARSTVU I PROJEKTOVANJU NA SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU (Po FIDIC-u). Sistem se neprekidno dopunjava novim sadržajima.

Detaljnije >

Uputstvo (pdf) >

Cenovnik >


IndOK 4 - Pravni i poslovni informacioni sistem, registar i baza svih propisa. Dnevna i mesečna ažurnost propisa. Praćenje i primena svih propisa ONLINE

Najsavremenije kompjutersko praćenje i primena svih važećih propisa. VEOMA brzo i lako pretraživanje, pronalaženje, memorisanje i štampanje tekstova propisa, kreiranje sopstvenih baza podataka. Redovno mesečno dostavljanje svih izmena, uz opciju automatskog dnevnog ažuriranja preko Interneta. Registar i baza prečišćenih tekstova svih važećih propisa - savezni, republički, pokrajinski i gradski.

Detaljnije >

Tehnička podrška >

Uputstvo (pdf) >


SUDSKA PRAKSA - 100.000 sudskih odluka iz svih oblasti. Specijalizovani softver za profesionalno praćenje i primenu sudske prakse.

Program za Windows 7 / 8 / 10 operativni sistem i sve ranije sisteme bazirane na Microsoft Windows platformi.

Sudska praksa Vrhovnog kasacionog suda, Ustavnog suda Srbije, sudska praksa trgovinskih sudova, okružnih sudova, opštinskih sudova, sudska praksa sudova iz prethodnih državnih zajednica, pravna shvatanja, načelni stavovi, kvartalno ažuriranje...

Detaljnije >

Tehnička podrška >


Integrisana Carinska Tarifa - Carinska tarifa, špedicija, spoljna trgovina. Baza podataka za carinski postupak, spoljnu trgovinu i špediciju sa on-line praćenjem preko Interneta i dnevnim i mesečnim ažuriranjem.

Ogromna baza podataka kojom upravlja jednostavan procesni softver. Sve što Vam je potrebno za spoljnu trgovinu i špediciju. (Windows - Linux - Internet).

(Integrisana Carinska tarifa, Bilateralni sporazumi, Fito-sanitarna kontrola, Veterinarsko-sanitarna kontrola, Trgovački nazivi roba, svi propisi, Komentar carinske tarife, Akcize, Carinski kontigenti, Carinski nadzor, izvozna carinska stopa, izvozne subvencije, Kontrola kvaliteta, Kontrola prometa, Napomene, PDV, Posebni oblici izvoza i uvoza, Pitanja i odgovori, Obavezne instrukcije Uprave Carina, Stručni tekstovi i komentari, Tarifiranje roba, Korisničke baze podataka, Bar-Code kopiranje u Microsoft Excel...)

Detaljnije >

Tehnička podrška >


Interakta - Privredna društva - usklađivanje akata sa Zakonom o privrednim društvima

Specijalizovani softver - ONLINE BAZE PODATAKA na CD-u, namenjene za neposrednu praktičnu primenu u sudovima, tužilaštvima, pravobranilaštvima, privrednim društvima i advokatima, državnoj upravi, ustanovama i institucijama - u redakciji vodećih eksperata

Autor: Ljiljana Milanković-Vasović, glavni i odgovorni urednik “Pravnog informatora”

Detaljnije >

Tehnička podrška >


Interakta - Upravni spor

Specijalizovani softver - ONLINE BAZE PODATAKA na CD-u, namenjene za neposrednu praktičnu primenu u sudovima, tužilaštvima, pravobranilaštvima, privrednim društvima i advokatima, državnoj upravi, ustanovama i institucijama - u redakciji vodećih eksperata

Autor: Ljubodrag Pljakić, bivši sudija VKS

Detaljnije >

Tehnička podrška >


Carinske isprave (CAR) -  Carinske isprave + Carinska tarifa. Elektronsko podnošenje deklaracija carini.

  • Elektronsko podnošenje deklaracija carini
  • Automatski obračuni
  • Podela troškova po naimenovanjima
  • Statistička i carinska vrednost
  • Poreska osnovica i PDV
  • Ostale dažbine
  •  Elektronska razmena deklaracija između ispostava
  • Automatsko kreiranje i popunjavanje dodatnih obrazaca (JCI, JCI-BIS, DCV, SD, EUR, CMR ..)
  • Integrisana carinska tarifa i trgovački nazivi roba
  • On-line ažuriranje

Detaljnije >

Tehnička podrška >


EXIM - Export-Import Manager
Specijalizovani programski paket za vođenje spoljnotrgovinskih poslova.

Elektronsko praćenje, realizacija i kontrola spoljnotrgovinskih poslova sa dnevnim, on-line praćenjem Carinske tarife.

Detaljnije >

Tehnička podrška >

 

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2019.

INTELEKTUALNA SVOJINA

Pojam, zaštita i povrede

PRO ET CONTRA

Punovažnost valutne klauzule kod ugovora o kreditu u švajcarskim francima i konverzija


SUDSKA PRAKSA - PRAVNI STAV VKS

SUDSKA PRAKSA - PRAVNI STAV VKS, USAGLAŠENI ODGOVORI APELACIONIH SUDOVA, SENTENCE …


PRO ET CONTRA

Fantomske firme - izigravanje zakona


MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA


NOVI PROPISI

Medicinska sredstva - Smernice dobre prakse u distribuciji


OBLIGACIONO PRAVO

Sporazumni raskid ugovora


STVARNO PRAVO

Republički geodetski zavod - Upis u registar nepokretosti


SUDSKA PRAKSA - građansko odeljenje Vrhovnog kasacionog suda

Stvarno pravo - Katastar nepokretnosti


RADNO PRAVO

Radni odnos na određeno vreme i pravo na godišnji odmor - Pravo na korišćenje ili isplata zbog nekorišćenja


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Pravo na porodičnu penziju invalidnog deteta


SUDSKA PRAKSA - PORESKO PRAVO - Poreski prekršaj


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)