POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Cenovnik softvera i publikacija

 

 CENOVNIK ONLINE SERVISA

 

 

INTERMEX ONLINE - PAKET WEB 1 - AKADEMSKI

  AKADEMSKI 39000 Din.
 

INTERMEX ONLINE – Pravni i poslovni informacioni sistem za praćenje i praktičnu dnevnu primenu svih propisa, zvanične sudske prakse, obaveznih obrazaca i mišljenja ministarstava, sa stručnim tekstovima i komentarima. AUTOMATSKI DNEVNO AŽURAN PRISTUP + AKADEMSKI PAKET KORIŠĆENJA (uključuje 1 korisničku licencu, baziranu na osnovnom pristupu sadržajima, u trajanju od 12 meseci) po ceni od 39000 Din. 

 

 

INTERMEX ONLINE - PAKET WEB 2 - STANDARDNI

  STANDARDNI 49000 Din.
 

INTERMEX ONLINE – Pravni i poslovni informacioni sistem za praćenje i praktičnu dnevnu primenu svih propisa, zvanične sudske prakse, obaveznih obrazaca i mišljenja ministarstava, sa stručnim tekstovima i komentarima. AUTOMATSKI DNEVNO AŽURAN PRISTUP + STANDARDAN PAKET KORIŠĆENJA (uključuje 1 korisničku licencu, baziranu na standardnom pristupu sadržajima, u trajanju od 12 meseci) po ceni od 49000 Din.

 

 

INTERMEX ONLINE - PAKET WEB 3 - PROFESIONAL

  PROFESIONAL 69000 Din.
 

INTERMEX ONLINE – Pravni i poslovni informacioni sistem za praćenje i praktičnu dnevnu primenu svih propisa, zvanične sudske prakse, obaveznih obrazaca i mišljenja ministarstava, sa stručnim tekstovima i komentarima. AUTOMATSKI DNEVNO AŽURAN PRISTUP + PROFESIONALNI PAKET KORIŠĆENJA (uključuje 1 korisničku licencu, baziranu na kompletnom pristupu sadržajima, u trajanju od 12 meseci) po ceni od 69000 Din.  

 

 

INTERMEX ONLINE - PAKET WEB 4 - GOLD PAKET PROFESIONAL

  GOLD PAKET PROFESIONAL 99000 Din.
 

INTERMEX ONLINE – Pravni i poslovni informacioni sistem za praćenje i praktičnu dnevnu primenu svih propisa, zvanične sudske prakse, obaveznih obrazaca i mišljenja ministarstava, sa stručnim tekstovima i komentarima. AUTOMATSKI DNEVNO AŽURAN PRISTUP + PROFESIONALNI PAKET KORIŠĆENJA (uključuje 1 korisničku licencu, baziranu na kompletnom pristupu svim sadržajima i svim dodatnim opcijama i aplikacijama) sa popustom po ceni od 99000 Din.

Paket se može koristiti bez ograničenja na više uređaja istovremeno.

 

 

SVI PAKETI SADRŽE BAZE PODATAKA i :

1. PROPISI ONLINE - Registar Glasila i tekstovi propisa – dnevno praćenje i praktična primena svih propisa (prečišćeni tekstovi ), sa arhivom starih propisa od 1945. - automatsko dnevno ažuriranje,

2. PRAVNI INFORMATOR ONLINE, (sa kompletnom arhivom tekstova od 2000 godine do danas),

3. GOTOVI MODELI AKATA I UGOVORA ONLINE (PARNICA, UPRAVNO, KRIVIČNO, RADNO, PRIVREDNO, GRAĐANSKO, GRAĐEVINARSTVO, SPOLJNA TRGOVINA ...),

4. BILTENI SUDSKE PRAKSE ONLINE - Zvanični Bilteni sudske praksa sudova, + ARHIVA Biltena

5. KOMENTARI ONLINE - Stručni tekstovi i komentari, Zbornici radova pravničkih udruženja...,

6. MIŠLJENJA MINISTARSTAVA ONLINE...,

7. OBAVEZNI OBRASCI ONLINE...

8. ZBORNICI I DRUGE PUBLIKACIJE ONLINE...

9. ARHIVA PROPISA, AKATA, TEKSTOVA ONLINE...

10. DODATNI SERVISI ONLINE (Kalkulatori kamata i taksi, Oglasni Deo, Javne nabavke,   Praksa Evropskog suda, predlozi i nacrti zakona, Finansije – Poreski Kalendar, propisi i sudska praksa Republike Hrvatske, Republike Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Republike Crne Gore,

Korisni alati - pretraga sudskih predmeta, kalkulatori, statistika, itd. ...

 

 

 

INTERMEX PRAVNI INFORMATOR ONLINE - 2017.

  KOMPLET ZA 2016. + ARHIVA 2000-2015. 89000 Din.
  Pretplata na vodeći stručni časopis i priloge za 2016. godinu, u štampanoj formi i ONLINE – svi brojevi sa prilozima od 2000 do 2015. godine (Uključuje i – 1 korisničku licencu za pristup informacionom sistemu INTERMEX ONLINE - u trajanju od 12 meseci)  

 

 
 

Svi servisi traju jednu godinu (dvanaest meseci).
PDV – 20% za usluge nije uračunat u cenu.

Pristup ONLINE SERVISU i njegovo korišćenje (isporuka instalacionog CD-a i vaučera za online pristup – pristupne šifre) je ODMAH po uplati.

CENOVNIK STANDARDNOG SOFTVERA 2017.

 

1. PRAVNI I OPŠTI POSLOVI, FINANSIJE, KOMERCIJALA


 

INDOK - PRAVNI I POSLOVNI INFORMACIONI SISTEM, REGISTAR I BAZA PROPISA za 2017

 

1 licenca, 12 meseci sa instalacijom, obukom i tehničkom podrškom, mesečnim i dnevnim ažuriranjem.

Svaka sledeća korisnička licenca

52000 Din.

 

19000 Din.
 

SUDSKA PRAKSA za 2017. Baza sudske prakse sa preko 100.000 sudskih odluka

  Sva sudska praksa iz zvaničnih Biltena sudova u Srbiji + ARHIVA sudske prakse u poslednjih 10 godina

Intermex je izdavač zvaničnih biltena sudske prakse: Vrhovnog kasacionog suda, Apelacionog suda u Beogradu, Apelacionog suda u Novom Sadu, Apelacionog suda u Nišu, Apelacionog suda u Kragujevcu, Upravnog suda u Beogradu, Bilten Privrednog suda u Beogradu, Višeg suda u Novom Sadu, Višeg suda u Kraljevu ...) na CD-u

1 licenca, 12 meseci sa instalacijom, obukom i tehničkom podrškom, i redovnim kvartalnim ažuriranjem.

Svaka sledeća korisnička licenca

79000 Din.

 

 

 

 


 

29000 Din.

 

KOMPLET - INDOK + SUDSKA PRAKSA na CD-u za 2017.

 

1 licenca, 12 meseci sa instalacijom, obukom i tehničkom podrškom, mesečnim i dnevnim ažuriranjem.

Svaka sledeća korisnička licenca

89000 Din.

 

39000 Din.


 


CENOVNIK PUBLIKACIJA

 

PRAVNI INFORMATOR

 

PRAVNI INFORMATOR ZA 2017. U PRETPLATI

PRAVNI INFORMATOR za 2017, štampani časopis i prilozi – SEPARATI - U PRETPLATI 11 brojeva sa 11 separata

45000 Din.

 

 

ZVANIČNI BILTENI SUDSKE PRAKSE ZA 2017. GODINU

BILTEN SUDSKE PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA 

8990 Din.

BILTEN UPRAVNOG SUDA U BEOGRADU

3500 Din.
 

BILTEN PRIVREDNOG SUDA U BEOGRADU

3500 Din.
 

BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU

3500 Din.
 

BILTEN APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU

3500 Din.
 

BILTEN APELACIONOG SUDA U NIŠU

3500 Din.
 

BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU

3500 Din.
 

BILTEN VIŠEG SUDA U JAGODINI

3500 Din.
 

BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU

3500 Din.
 

BILTEN VIŠEG SUDA U KRAGUJEVCU

3500 Din.
 

BILTEN VIŠEG SUDA U KRALJEVU

3500 Din.
 

BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU

3500 Din.
 

BILTEN VIŠEG SUDA U NIŠU

3500 Din.

BILTEN KOMORE IZVRŠITELJA

3500 Din.

BILTEN JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE

3500 Din.

BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU

3500 Din.

BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM PAZARU

3500 Din.
 

KOMPLET SVIH BILTENA SUDSKE PRAKSE

26980 Din.
 

JUBILARNI BILTEN SUDSKE PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

2 knjige - standardni povez

(50 GODINA - SVA PRAVNA SHVATANJA I STAVOVI od 1963. do 2014. - VS i VKS) Urednik: Snežana Andrejević, sudija VKS
 

5900 Din.
 

JUBILARNI BILTEN SUDSKE PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

1 knjiga - LUKSUZNI POVEZ - ZLATOTISAK - BIBLIOGRAFSKO IZDANJE

(50 GODINA VS i VKS SVA PRAVNA SHVATANJA I STAVOVI od 1963 do 2010. - VS i od 2010. do 2014. - VKS) Urednik: Snežana Andrejević, sudija VKS
 

8900 Din.
 

KOMPLET 1+2 - JUBILARNI BILTENI - TVRDI + STANDARDNI POVEZ 

3 knjige sa popustom

(50 GODINA VS i VKS SVA PRAVNA SHVATANJA I STAVOVI od 1963. do 2010. - VS i od 2010. do 2014. - VKS) Urednik: Snežana Andrejević, sudija VKS
 

9900 Din.

 

KAPITALNA IZDANJA - RASPRODATO!

 

VODIČ ZA PRIMENU NOVOG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KAPITALNO IZDANJE Prof. dr Mirka Vasiljevića
Vodič za primenu Novog Zakona o privrednim društvima u praksi, sa komentarom. Veliki B5 format, obima oko 700 strana, luksuzni, trajni povez. Autor: Prof. dr Mirko Vasiljević, vodeći ekspert za privredno pravo kod nas.

5900 Din.

 

PRAKTIKUM ZA UPRAVNI SPOR
KAPITALNO IZDANJE sudije Ljubodraga Pljakića

Sa komentarom i sudskom praksom po članovima, zbirkom obrazaca – gotovih modela akata za konkretnu primenu u praksi. Prvi put kod nas, sve na jednom mestu. Veliki B5 format, obima preko 700 strana, luksuzni, trajni povez. Autor: dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije Ljubodrag Pljakić

6900 Din.

 

MEGA ZBIRKA SUDSKE PRAKSE IZ OBLIGACIONOG PRAVA I i II
PRIVREDNO, RADNO, PARNIČNI POSTUPAK, IZVRŠNI POSTUPAK, NAKNADA ŠTETE Hiljade kvalifikovanih sudskih odluka iz zvanične sudske prakse u redakciji eminentnih sudija, podeljene po oblastima i indeksom radi lakše primene u praksi. Neophodno svima u pravosuđu, advokaturi, privrednim društvima i organima uprave. Veliki B5 format, u 2 toma, luksuzni trajni povez, 1500 strana. Autori: Eksperti za sudsku praksu, Prof. dr Zdravko Petrović, Dr Vladimir Kozar.

9900 Din.
STRUČNE KNJIGE - PRIRUČNICI (sa komentarima) I ZBIRKE PROPISA

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA - Osnovna načela ugovornih odnosa, Zakon, Sadržaj, ABC Indeks pojmova i instituta sa članovima zakona - Ljiljana  Milanković-Vasović

1650 Din.

PARNIČNI POSTUPAK  - Sadržaj Zakona o Parničnom postupku, Kompletan tekst Zakona o Parničnom postupku, Prilog 1 - Sudska nadležnost - Apsolutna nenadležnost - Sudska praksa, Prilog 2 - Izvodi iz Zakona o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013, 40/2015, 106/2015, 13/2016), ABC Indeks pojmova i instituta sa članovima zakona - Ljiljana  Milanković-Vasović

1650 Din.

IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - NOVI ZAKON  - RASPRODATO

Uvodne napomene, Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja NOVOG Zakona o izvršenju i obezbeđenju (iz Obrazloženja Predlagača NOVOG Zakona), Razlozi za donošenje Zakona, Obim Zakona

Izvršne isprave, Predmeti i sredstva izvršenja, Vrste odluka u izvršnom postupku i postupku obezbeđenja, Pravni lekovi, Podela nadležnosti između suda i izvršitelja, Verodostojne isprave i rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, Postupak obezbeđenja potraživanja, Javni izvršitelji, Prelazne i završne odredbe, Sadržaj Zakona o izvršenju i obezbeđenju (sa brojevima članova Prethodnog Zakona), Tekst Zakona o izvršenju i obezbeđenju 

UPOREDNI PREGLED ČLANOVA (Prethodnog i NOVOG Zakona)

ABC Indeks pojmova i instituta NOVOG Zakona - Ljiljana  Milanković-Vasović
ZBORNICI RADOVA

UDRUŽENJE ZA MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO

 

PRIMENA MEĐUNARODNIH KRIVIČNIH STANDARDA U NACIONALNIM ZAKONODAVSTVIMA
zbornik radova sa skupa - 2007.
1500 Din.
  MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO I LJUDSKE SLOBODE
zbornik radova sa skupa - 2008.
1900 Din.
  KORUPCIJA I LJUDSKE SLOBODE
zbornik radova sa skupa - 2009.
1900 Din.
  TERORIZAM I LJUDSKE SLOBODE
zbornik radova sa skupa - 2010.
1900 Din.
  ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA U VREME EKONOMSKE KRIZE
zbornik radova sa skupa - 2011.
1900 Din.
  RELEVANTNA PITANJA PRIMENE MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVA U NACIONALNOM PRAVU
zbornik radova sa skupa - 2012.
1900 Din.
  MEĐUNARODNA KRIVIČNA DELA
zbornik radova sa skupa - 2013.
1900 Din.
  ZLOUPOTREBA MOĆI
zbornik radova sa skupa - 2014.
1900 Din.
  MEĐUNARODNA SUDSKA, TUŽILAČKA I POLICIJSKA SARADNJA U BORBI PROTIV KRIMINALA
zbornik radova sa skupa - 2015.
1900 Din.

KONTAKT FORMA - BESPLATNA PREZENTACIJA

Ako želite da se više informišete o našim proizvodima, knjigama i softveru, naši kvalifikovani predstavnici će Vas posetiti, u terminu koji Vam odgovara. Molimo Vas da u Kontakt formi popunite osnovne podatke.

Hvala na poverenju. 

Vaši podaci

 

Naziv firme

 

Služba-sektor

 

Ime i prezime

 

Funkcija

 

PIB

 
     

Poštanski broj i mesto

 

Adresa - ulica i broj

 

 

 
     

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Komentar

 

 
 

Želim da naručim izabran proizvod, pošaljite mi račun 
Kontaktirajte me radi zakazivanja prezentacije
Pošaljite mi materijal sa dodatnim informacijama

Upišite tekst sa slike:

verifikacioni kod

 

 

 

Beograd, 01. septembar 2015. godine

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)