POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Intermex tehnička podrška

 

Svi korisnici Intermex-ovih programa, u paketu dobijaju CD zajedno sa uputstvom za njihovo korišćenje, načinom registracije i usnimavanja izmena i dopuna. Molimo vas da prethodno detaljno pročitate uputstvo pre nego šte se obratite tehničkoj podršci kako bi smanjili eventualne nesporazume oko osnova korišćenja softvera.

Svi Intermex programi su 100% testirani i kompatibilni sa Windows XP/Vista operativnim sistemima i rade u lokalnom i mrežnom okruženju. Minimalni hardverski zahtevi za korišćenje Intermex programa su identični zahtevima za pravilno funkcionisanje bilo kog drugog programa u Windows-u. Intermex je GOLD CERTIFIED PARTNER firme Microsoft.

Ukoliko ste korisnik našeg softvera, sva pitanja vezana sa korišćenje programskih paketa čije odgovore niste mogli da pronađete na sajtu, možete uputiti našoj službi tehničke podrške na telefone: 011/369-22-90, 369-22-91, 369-20-69, 2650-854, 2652-365.

 

Molimo Vas da pre pozivanja tehničke podrške, pokušate da pronađete odgovor na sajtu.


Najčešće postavljana pitanja tehničkoj podršci Intermexa i odgovori na njih:


IndOK - Pravni i poslovni informacioni sistem, registar i baza svih propisa. Dnevna i mesečna ažurnost propisa. Praćenje i primena svih propisa ONLINE

1. Par meseci nisam unosio izmene. Da li mogu da usnimim dobijene izmene za poslednji mesec i time ostanem ažuran?

2. Dnevno pratim najnovije propise sa interneta, međutim ne mogu da pronađem te iste propise preko pretraživanja glasila, oblasti, indeksa... ili na bilo koji drugi način van prozora sa listom najnovijih propisa

3. Želim da preuzimam izmene sa interneta a ne sa CD-a. Kako?

4. Želim da izvršim pretraživanje po naslovu propisa, ali u polje za pretraživanje ne mogu da upišem YU slova (ČĆŽŠĐ). Zašto?

5. Kako se vrše mesečne izmene mrežne verzije IndOK-a?

6. Dobio sam mesečne izmene na CD-u. Kada sam probao da ih instaliram, pojavila se poruka "Na CD-u se ne nalaze svi potrebni podaci. Izmene ne mogu biti usnimljene. Obratite se Intermex-u za Tehničku podršku".

7. Pokrenuo sam program ali uvodna maska neće da se skloni sa ekrana. Vidim da je u pozadini program normalno pokrenut ali opcije programa ostaju zaklonjene iza te maske. Zašto se ovo dešava?

8. Pri pokretanju programa, pojavljuje mi se poruka da mi je pretplata istekla a firma u kojoj radim je platila održavanje za narednu godinu. Zašto?

9. Kako se vrši produženje registracije (pretplate) programa?

10. Kako se vrši usnimavanje kumulativne (višemesečne) izmene?

1. Par meseci nisam unosio izmene. Da li mogu da usnimim dobijene izmene za poslednji mesec i time ostanem ažuran?

Program je koncipiran tako da se izmene moraju usnimavati sukcesivno sa CD-ova koje redovno dobijate. Ukoliko ne možete da pronađete sve CD-ove sa izmenama, i po redu ih usnimite, pozovite nas i poslaćemo vam specijalnu kumulativnu izmenu na CD-u.

Ukoliko izmene vršite preko interneta, preuzimanjem poslednje izmene se vrši ažuriranje svih prethodnih, tako da je sukcesivno usnimavanje automatski izvršeno.

Izmene sa CD-a i interneta se usnimavaju iz programa ukoliko nije drugačije naznačeno u kratkom uputstvu prilikom dobijanja update-a programa.


2. Dnevno pratim najnovije propise sa interneta, međutim ne mogu da pronađem te iste propise preko pretraživanja glasila, oblasti, indeksa... ili na bilo koji drugi način van prozora sa listom najnovijih propisa.

Ovom opcijom - omogućeno je uspostavljanje Internet veze sa INTERMEX-ovom bazom podataka i preuzimanje liste najnovijih propisa, odnosno najnovijih izmena i dopune propisa. Ovako preuzeti propisi se koriste samo u okviru ove opcije i njima se ne vrši ažuriranje podataka u IndOK-u što znači da se njima ne može pristupiti pomoću glavnih menija za pretraživanje u programu, sve do prvih sledećih izmena, kada će biti ubačeni i sa ostalim propisima integrisani u program.


3. Želim da preuzimam izmene sa interneta a ne sa CD-a. Kako?

U opciji podešavanje izaberite podešavanje izmena, obeležite izmene sa interneta, a zatim pritisnite dugme Potvrda. Sada možete koristiti dnevnu i mesečnu ažurnost bez potrebe za ažuriranjem sa CD-a.


4. Želim da izvršim pretraživanje po naslovu propisa, ali u polje za pretraživanje ne mogu da upišem YU slova (ČĆŽŠĐ). Zašto?

Prvo proverite da li imate instaliranu višejezičnu podršku za Centralnu evropu u vašem Windowsu  (Multilanguage support --> Central european). Ukoliko je nemate, instalirajte je, a zatim u Control Panel-u, u sekciji Keyboard --> Language  instalirajte Serbian latin.

U donjem desnom uglu, pojaviće vam se selektor za biranje jezika pomoću koga ćete moći da izaberete jezik i upisujete YU slova.


5. Kako se vrše mesečne izmene mrežne verzije IndOK-a?

Program IndOK je instaliran na serveru koji opslužuje više korisnika istovremeno. Bilo koji korisnik sa svoje radne stanice može izvršiti izmene sa CD-a ili interneta pri čemu se izmene vrše na serveru i na taj način je program ažuriran svim korisnicima u mreži.


6. Dobio sam mesečne izmene na CD-u. Kada sam probao da ih instaliram, pojavila se poruka "Na CD-u se ne nalaze svi potrebni podaci. Izmene ne mogu biti usnimljene. Obratite se Intermex-u za Tehničku podršku".

Ovakva greška najčešće se javlja iz tri razloga:

1. U slučaju da posle stavljanja CD-a sa izmenama, odmah aktivirate opciju za usnimavanje izmena iz Indok-a, ne čekajući pri tom da vaš uređaj prepozna CD, program javlja navedenu grešku.

Rešenje: Po stavljanju CD-a u uređaj, sačekajte desetak sekundi pa onda aktivirajte opciju za usnimavanje izmena.

 

2. Putanja ka odredišnom direktorijumu gde se izmene nalaze nije ispravna, tj. ne pokazuje ka stvarnoj lokaciji CD-a koji ste stavili.

Rešenje:  Otvorite prozor dvoklikom na My computer u gornjem levom uglu vaše radne površine (Desktop) i pogledajte pod kojim slovom se nalazi CD uređaj na vašem kompjuteru.

Slovo najčešće varira, u zavisnosti od konfiguracije kompjutera, od slova D:\ pa nadalje.

Slovo vašeg CD uređaja upišite u navedenu kućicu, (npr. E:\ ili F:\) i pritisnite dugme "Potvrda".

Posle ovog podešavanja možete pristupiti snimanju izmena bez ikakvih problema.

 

3. Ukoliko je vaš CD uređaj star ili mu je laser već zaprljan, može se desiti da CD ne može da pročita i tom prilikom javlja navedenu poruku.

Rešenje: U tom slučaju pokušajte da prenesete sadržaj CD-a sa nekog drugog računara preko mreže ili ga prenesite na Flash disk i navedite lokaciju gde se izmene nalaze.

Izmene se ne moraju učitavati samo preko CD-a.


7. Pokrenuo sam program ali uvodna maska neće da se skloni sa ekrana. Vidim da je u pozadini program normalno pokrenut ali opcije programa ostaju zaklonjene iza te maske. Zašto se ovo dešava?

Ovaj problem se dešava ukoliko fizički uklonite štampač sa računara (bez obzira da li je štampač lokalni ili mrežni) a u podešavanju štampača u okviru windows-a zaboravite to da učinite i on ostane i dalje aktivan. (Control Panel --> Printers)

Indok prilikom pokretanja, između ostalog proverava da li štampač postoji na računaru i nailazi upravo na nelogičnost: Windows pokazuje da štampač postoji a štampača fizički nema.

Da bi ste rešili problem, kliknite mišem na masku i pritisnite na tastaturi ALT-F4. Time ćete ukloniti masku i biti u stanju da pristupite opcijama Indok-a.

Izaberite zatim opciju Podešavanje --> Izbor štampača, i uklonite nepostojeći štampač ili izaberite drugi ukoliko ga imate. Time ste rešili problem uvodne maske a i samog štampanja.

U slučaju da naknadno dobijete drugi štampač, prvo izvršite u Windowsu podešavanje štampača a zatim ga izaberite u Indok-u.


8. Pri pokretanju programa, pojavljuje mi se poruka da mi je pretplata istekla a firma u kojoj radim je platila održavanje za narednu godinu. Zašto?

Nije problem u produženju vaše pretplate, već je potrebno "objasniti" programu da ste je produžili. Ukoliko je vaša firma zaista platila produženje pretplate, isti dan će vam biti poslat CD koji produžava licenncu programu.

Nakon pojavljivanja poruke, molimo vas iskoristite CD za produženje pretplate.


9. Kako se vrši produženje registracije (pretplate) programa?

Registracija se produžava na sledeći način:

1. Prilikom pokretanja IndOK-a, program će vas obavestiti da vam je pretplata istekla.

2. Nakon pitanja da li želite da produžite registraciju i vašeg potvrdnog odgovora, program će od vas tražiti da navedete lokaciju gde se nalaze podaci za produženje.

3. Navedite lokaciju CD-a iz padajućeg menija. Na primeru sa slike lokacija koju treba da navedete bi bila - IndOk Produzenje (D:). U vašem slučaju to može biti i neki drugi disk (IndOk Produzenje (E:) , IndOk Produzenje (F:), itd.).

Ukoliko se javi greška pri produženju registracije, kopirajte fajl sa CD-a na vaš hard disk (npr - C:\) i iz padajućeg menija navedite lokaciju gde se fajl nalazi (ponovite korak 3.)


 

10. Kako se vrši usnimavanje kumulativne (višemesečne) izmene?

 

1.    Ukoliko je program IndOK otvoren, ZATVORITE GA.
2.    Ubacite u računar CD koji ste dobili i sačekajte.
3.    Na ekranu će se pojaviti prozor u kome treba odabrati opciju Instalacija programa.
4.    Ukoliko se prozor ne pojavi, otvorite My Computer i iz sadržaja CD-a odaberite Setup.
5.    Sledite uputstva koja Vas vode kroz proces instalacije.

NAPOMENA: Ova izmena mora biti instalirana preko postojećeg IndOKa. Ukoliko se IndOK ne nalazi na ponuđenoj putanji C:\Program Files\Intermex\Indok3, pri instalaciji ove izmene promenite putanju tako da pokazuje na lokaciju gde se IndOK nalazi.

Podsećamo Vas da je neophodno da redovno usnimavate mesečne izmene koje dobijate (što je veoma jednostavna i kratka procedura). Ukoliko preskočite jedan mesec, nije moguće usnimiti ni sledeće izmene (osim ovakvom KOMPLETNOM IZMENOM).

 

 

SUDSKA PRAKSA - 50.000 sudskih odluka iz svih oblasti. Specijalizovani softver za profesionalno praćenje i primenu sudske prakse.
INTERAKTA - Gotovi modeli ugovora i obaveznih akata

 


 

Integrisana Carinska Tarifa - Carinska tarifa, špedicija, spoljna trgovina. Baza podataka za carinski postupak, spoljnu trgovinu i špediciju sa on-line praćenjem preko Interneta i dnevnim i mesečnim ažuriranjem.

 


 

Carinske isprave (CAR) - Carinske isprave + Carinska tarifa. Elektronsko podnošenje deklaracija carini.

 

  1. Podešavanje programa za rad u mrežnom okruženju i rešenje problema sa carinskim modulom.


Podešavanje programa za rad u mrežnom okruženju i rešenje problema sa carinskim modulom.

Može se podesiti da se glavni program (CAR.exe) i carinski modul (SCABB.dll) nalaze na lokalnom disku (C:), dok podaci mogu biti na mrežnom disku. Ovo bi trebalo da reši probleme sa carinskim modulom koji ne radi uvek ispravno kada se nalazi na mrežnom disku, odnosno onda kada druga podešavanja (provera mrežnih privilegija, korišćenje .Net Framework Wizard-a) nisu dala rezultata.

Sada prvi argument iza CAR.exe u komandnoj liniji ili prečici ("Intermex CAR" shortcut ikonica na desktopu) može biti direktorijum gde su smešteni podaci (ovaj argument je opcioni, ako se ništa ne promeni ili stavi kao argument program će raditi kao i do sada). Da bi promenili prečicu na desktopu, kliknite desnim dugmetom miša na "Intermex CAR" i promenite "Target" slično kao u primeru prikačenom uz poruku (shortcut.gif). Npr. komandna linija može biti:

    C:\Program Files\Intermex\CAR4\CAR.EXE M:\Car

gde je ovo M:\Podaci direktorijum na mreži gde se nalaze svi podaci (a tamo nije potrebno da bude CAR.exe). U aplikativnom folderu na lokalnom disku, pored CAR.EXE u istom folderu treba da bude, SCABOX.DLL i ostale *.DLL datoteke iz Intermex CAR instalacije (ako već postoji instalacija u tom folderu nije potrebno ponovo kopirati datoteke).

 

EXIM - Export-Import Manager. Specijalizovani programski paket za vođenje spoljnotrgovinskih poslova.

 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za februar 2024.

SRETENJSKI USTAV

Ustav Knjažestva Srbije (1835) 


ZAŠTITA PRAVA

Odluka Ustavnog suda po ustavnoj žalbi, kao delotvorni pravni lek – stav Evropskog suda za ljudska prava


IZBORI

Rezultati izbora za narodne poslanike


SUDSKA PRAKSA – USTAVNI SUD

 Rehabilitacija i „Ratni profiter“


RADNO

Da li je pravno moguć raskid sporazumnog prestanka radnog odnosa


SUDSKA PRAKSA

Radno pravo


PROSVETA

Unapređene procedure postupanja u kriznim situacijama u obrazovnim institucijama


DRŽAVNI SLUŽBENICI

Centralna kadrovska evidencija


SUDSKA PRAKSA – UPRAVNI SUD

Državni službenici – Radnopravni odnosi


FINANSIJE

Finansijski izveštaj za 2023 – Dostupna aplikacija


MIŠLJENJE MINISTARSTVA

Finansijski sistem – Računovodstvo – Knjiženje dokumenata u računovodstvenoj evidenciji


FINANSIJE

PDV – Rok za podnošenje PPPDV


MIŠLJENJA MINISTARSTVA

PDV


PRIVREDNO

Evidencija obveznika


PRIVREDNO

Prinudna likvidacija


PRIVREDNO

Osnivanje privrednih društava - EXPO BELGRADE 2027


ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Registracija pripejd korisnika


IZMENE ZAKONA

Stranci i zapošljavanje stranaca – 1. februar 2024. – Početak primene nekih odredbi


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)