POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Z-13228-9

 

NEOPOREZIVA PRIMANJA GRAĐANA

 

Izuzimanja iz dohotka za oporezivanje

Shodno članu 9. Zakona o porezu na dohodak građana

("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 4/2011)

 

 

Član 9.

 

Ne plaća se porez na dohodak građana - na primanja ostvarena po osnovu:

 

1) propisa o pravima ratnih invalida;

 

2) roditeljskog i dečijeg dodatka;

 

3) naknada za tuđu pomoć i negu i naknada za telesno oštećenje;

 

4) naknada za vreme nezaposlenosti;

 

5) materijalnog obezbeđenja u skladu sa zakonom;

 

6) naknada iz zdravstvenog osiguranja, osim naknade zarade (plate);

 

7) naknada iz osiguranja imovine, izuzev naknada iz osiguranja za izmaklu korist, kao i naknada iz osiguranja lica kojima se nadoknađuje pretrpljena šteta, ukoliko ona nije nadoknađena od štetnika;

 

8) naknada materijalne i nematerijalne štete, izuzev naknade za izmaklu korist i naknade zarade (plate), odnosno naknade za izgubljenu zaradu (platu);

 

9) pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - do 50.660 dinara;

 

10) pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja;

 

11) organizovane socijalne i humanitarne pomoći;

 

12) stipendija i kredita učenika i studenata - u mesečnom iznosu do 8.685 dinara;

 

13) naknade za ishranu - hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - u mesečnom iznosu do 7.237 dinara;

 

14) naknada i nagrada za rad osuđenih lica i maloletnih učinilaca krivičnih dela u kazneno-popravnim ustanovama;

 

15) naknada i nagrada za rad pacijenata u psihijatrijskim ustanovama;

 

16) naknada za rad lica u organima za sprovođenje izbora ili za popis stanovništva;

 

17) penzija i invalidnina koje se ostvaruju po osnovu prava iz obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno vojnog osiguranja;

 

18) otpremnine kod odlaska u penziju - do iznosa koji je kao najniži utvrđen zakonom kojim se uređuje rad;

 

19) otpremnine, odnosno novčane naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenom za čijim je radom prestala potreba, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi - do iznosa koji je utvrđen tim zakonom;

 

20) novčane naknade koja se isplaćuje licu kome prestaje radni odnos u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju u skladu sa aktom Vlade kojim se utvrđuje program za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju - do iznosa utvrđenog tim programom, a za lica starija od 50 godina života - bez ograničenja iznosa;

 

21) naknada za rad hranitelja i naknada za izdržavanje korisnika u hraniteljskoj porodici;

 

22) naknada koje, u skladu sa propisima koji uređuju Vojsku Srbije, se isplaćuju vojnicima (na služenju vojnog roka u Vojsci i u civilnoj službi), studentima vojnih akademija, učenicima srednjih vojnih škola i slušaocima škola za rezervne vojne oficire;

 

23) naknada koje se, u skladu sa propisima koji uređuju unutrašnje poslove, isplaćuju učenicima srednje škole unutrašnjih poslova;

 

24) premija, subvencija, regresa i drugih sredstava koja se u svrhu podsticanja razvoja poljoprivrede, iz budžeta Republike, autonomne pokrajine i lokalne samouprave plaćaju, odnosno isplaćuju na poseban namenski račun obveznicima poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva, odnosno poljoprivrednicima upisanim u registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa posebnim propisima;

 

25) PDV nadoknade, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, koja se isplaćuje licima koja su obveznici poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod, nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva;

 

26) nagrada učenicima i studentima ostvarenim za postignute rezultate tokom školovanja i obrazovanja, kao i osvojenih na takmičenjima u okviru obrazovnog sistema.

 

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja iz stava 1. tač. 10) do 13) ovog člana bliže uređuje ministar finansija.

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za decembar 2019.

KRIVIČNO PRAVO

Krivični zakonik    - početak primene izmene Zakonika 1. decembar 2019. godine


SUDSKA PRAKSA

Odluka Ustavnog suda - Rešenje Už-1982/2016, sa izdvojenim mišljenjem sudije na rešenje - Rehabilitacija


SUDSKA PRAKSA

Apelacioni sud u Novom Sadu - Krivično veće  - Krivična odgovornost i odmeravanje kazne 


SUDSKA PRAKSA

Prekršajni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - Prekršajni postupak


SUDSKA PRAKSA

Šteta nastala kao posledica krivičnog dela - Zastarelost


NOVI PROPISI

Zakon o putnim ispravama - Izmene i dopune Zakona


SUDSKA PRAKSA

Apelacioni sud u Beogradu - Naknada štete - Prouzrokovanje štete i odgovornost za štetu


SUDSKA PRAKSA

Viši sud u Beogradu - Parnični postupak


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE

Osporavanje potraživanja i upućivanje na parnicu


STVARNO PRAVO

Republički geodetski zavod - Pravni stavovi


PRAVNA ISTORIJA

Pravosudni sistem u državi Srba, Hrvata i Slovenaca


SUDSKA PRAKSA

Medijsko pravo


ZANIMLJIVO

Cirkumlokucije


ZANIMLJIVO

Priče o rečima


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)