POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

KOMUNALNA MILICIJA

Virus

SNIMANJE NA JAVNOM MESTU

NAČIN SNIMANJA I SAOPŠTAVANJA NAMERE SNIMANJA

 

Snimanje na javnom mestu (od strane komunalne milicije) regulisano je - Pravilnikom o načinu snimanja na javnom mestu i načinu na koji komunalna milicija saopštava nameru da vrši snimanje (u daljem tekstu: Pravilnik), donetim na osnovu Zakona o komunalnoj miliciji.

NAČIN SNIMANJA

Ovim pravilnikom propisuje se način na koji komunalna milicija vrši audio i video snimanje (u daljem tekstu: snimanje) na javnom mestu, radi - obavljanja komunalno-milicijskih poslova, primene komunalno-milicijskih ovlašćenja, otkrivanja i rasvetljavanja prekršaja, kontrole i analize postupanja komunalnih milicionara, kao i način na koji komunalna milicija saopštava nameru da vrši snimanje.

Snimanjem na javnom mestu (u smislu Pravilnika), smatra se - snimanje koje komunalna milicija vrši na bilo kojem delu javnog prostora, sa objektima ili bez njih, odredivog spoljnom ivicom u odnosu na druge javne prostore (u daljem tekstu: perimetar javnog prostora) i namenjene svima pod jednakim uslovima (član 4. Pravilnika).

Vizuelni ugao koji komunalna milicija pokriva prilikom snimanja - mora da odgovara prostoru koji je neophodan za ostvarivanje zakonite svrhe snimanja, tako da ne sme biti veći od neophodnog za ostvarivanje te svrhe, niti zahvatati prostor u isključivom vlasništvu privatnih lica.

- Prethodne aktivnosti:

Pre odluke o snimanju - usvaja se Plan snimanja, koji sadrži propisane podatke (član 6. stav 1. Pravilnika) i koji se pre donošenja - usklađuje sa strateškim planom komunalne milicijegodišnjim planom rada komunalne milicije i sporazumima koji se odnose na komunalnu miliciju i - dostavlja na mišljenje područnoj policijskoj upravi Ministarstva unutrašnjih poslova - Direkcije policije, nadležnoj na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se planira snimanje (član 6. Pravilnika).

- Mesto:

Oprema za video akustičke snimke i fotografisanje - ugrađuje se na postojeće objekte javnih površina ili za tu namenu posebno izgrađene objekte, koja su u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave (član 7. Pravilnika).

- Oprema:

Oprema za video akustičke snimke i fotografisanje, kao i uređaji za snimanje u vozilima -moraju zadovoljavati tehničke uslove u pogledu ispravnosti i funkcionalnosti, odnosno svrhu za koju su ugrađeni.

Opremu za video akustičke snimke i fotografisanje, postavljenu na javnim površinama, komunalna milicija obezbeđuje od - neovlašćenog pristupa, oštećenja ili otuđenja - fizičko-tehničkim obezbeđenjem i primenom drugih ovlašćenja komunalnih milicionara.

Čuvanje opreme sa snimljenim materijalom i taj material, komunalna milicija - obezbeđuje u štićenom prostoru (koji je pokriven je video-obezbeđenjem) jedinice lokalne samouprave, tako da onemogući neovlašćeni pristupkorišćenje ili otuđenje.

Slobodan pristup štićenom prostoru - imaju samo načelnik komunalne milicije, ovlašćeno lice i zaposleni čije je radno mesto u tom prostoru, dok se ulazak i izlazak ostalih lica kontroliše i pismeno evidentira.

- Nadležnost za odlučivanje:

Odluku o snimanju komunalnih milicionara, na obrazloženi predlog rukovodioca unutrašnje kontrole, donosi - načelnik opštinske, odnosno gradske uprave ili uprave obrazovane za pojedinu oblast, u kojoj se obavljaju poslovi komunalne milicije (član 9. Pravilnika).

Snimanje se vrši po odluci načelnika komunalne milicije, odnosno komunalnog milicionara koga načelnik odredi za obrađivača, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ovlašćeno lice).

- Snimanje:

Odluka o snimanju donosi se ako bi se potrebne informacije za obavljanje poslova iz delokruga komunalne milicije, teže dobile primenom drugih ovlašćenja. Pri odlučivanju o snimanju - posebno se vodi računa da se ono vrši na javnim mestima gde se očekuje veći broj prekršaja i drugih delikata nego na drugim javnim mestima. Odluka o snimanju sadrži obrazloženje razloga zbog kojih se ovo ovlašćenje komunalne milicije primenjuje na odnosnom javnom mestu (član 8. Pravilnika).

Snimanja koja - ne zahtevaju identifikaciju lica - komunalna milicija vrši korišćenjem sopstvenih ljudskih i tehničkih resursa.

Snimanja koja - obuhvataju obradu biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije fizičkog lica, kao i

- snimanja koja predstavljaju sistematski nadzor nad javno dostupnim površinama u velikoj meri - komunalna milicija vrši korišćenjem svojih ljudskih i tehničkih resursa i u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

U ovim snimanjima (koja predstavljaju redovan i sistematski nadzor velikog broja lica), komunalna milicija učestvuje kroz saradnju sa Ministarstvom, u skladu sa svojim delokrugom i pisanim mišljenjem koje pribavlja od Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

SAOPŠTAVANJE NAMERE SNIMANJA

Komunalna milicija saopštava nameru o snimanju na javnom mestu - putem sredstava javnog informisanja i veb prezentacije jedinice lokalne samouprave.

Obaveštenja u vezi sa snimanjem od interesa za građane i druge subjekte, komunalna milicija daje i preko nadležne službe za informisanje jedinice lokalne samouprave, putem uspostavljene besplatne telefonske linije, davanjem usmenih obaveštenja i na drugi pogodan način.

Na zahtev građana i drugih subjekata, obaveštenja se dostavljaju i pismenim putemizuzev informacija i podataka koji su već objavljeni na drugi način.

- Obaveštenje o snimanju:

Obaveštenje o snimanju - mora da bude vidljivo i jasno objavljeno na javnom mestu na kojem se vrši snimanje, na način koji omogućava pojedincima da se upoznaju o primeni ovog ovlašćenja komunalne milicije, najkasnije pre početka snimanja.

Obaveštenje o snimanju - mora da sadrži naročito - informacije da se snimanje odvija na datom javnom mestu, da ga vrši komunalna milicija i broj telefona na kojem se mogu dobiti informacije o tome gde se i za koje vreme čuvaju snimci.

Za pojedinačno snimanje određenog javnog prostora - obaveštenje se ističe tako - da se može videti prilikom ulaska iz bilo kog smera na javni prostor na kome se vrši snimanje, osim u slučaju - kada komunalna milicija koristi vozilo sa uređajima za snimanje parkiranih vozila - kada vozilo komunalne milicije sa uređajima za snimanje mora biti označeno tako da na krovu vozila sa svih strana bude jasno vidljivo da obavlja snimanje, isticanjem table sa natpisom "SNIMANJE PARKIRANJA".

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Obaveze komunalne milicije u vezi sa daljom obradom, protokom i prenosom snimljenog materijala, izvršavaju se, a prava fizičkih lica u vezi sa tim materijalom ostvaruju, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

VIDETI - Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

 - Zakona o komunalnoj miliciji

 - Pravilnik o načinu snimanja na javnom mestu i načinu na koji komunalna milicija saopštava nameru da vrši snimanje

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za oktobar 2023.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Izmene i dopune Zakona – NOVA VOZILA – Lako električno vozilo i autonomno vozilo


SUDSKA PRAKSA – PREKRŠAJNA PRAKSA

Bezbednost saobraćaja – Odgovornost pravnog lica


KRIVIČNI POSTUPAK

Posebne dokazne radnje


SUDSKA PRAKSA – KRIVIČNI POSTUPAK

Slučajni nalaz – Odgovornost pravnog lica


PARNIČNI POSTUPAK

Ostvarivanje naknade troškova Krivičnog postupka u parničnom postupku


SUDSKA PRAKSA – ESLJP – ČETVRTO ODELJENJE

Samoubistvo u pritvoru


IZ DRUGIH IZDANJA

Benefiti korišćenja e-pravosuđa u krivičnim stvarima


JAVNA RASPRAVA

Medijski zakoni – Nacrti zakona o javnom informisanju i medijima i o elektronskim medijima


NARODNA BANKA – UPOZORENJE

Prevare u vezi s lažnim anketama banaka na društvenim mrežama


NARODNA BANKA

Privremeno ograničenje kamatnih stopa na stambene kredite


MIŠLJENJA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti


LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Ratifikacijom Opcionog protokola Srbija potvrdila posvećenost vrednostima UN


BRIGA O PORODICI

Srbija odlučna u sprečavanju i ukidanju dečijih brakova


MEĐUNARODNI SPORAZUMI

Srbija pristupila Programu jedinstvenog tržišta EU


REGIONALNA SARADNJA

Regionalna saradnja od izuzetne važnosti za Srbiju


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Potpisan Ugovorni sporazum za projektovanje i izgradnju depoa Makiš


TURIZAM

Srbiju prošle godine posetilo 3,87 miliona turista


OBRAZOVANJE

Školama upućeno Stručno uputstvo za nadarene učenike


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)