POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Intermex CAR - Jedinstveni carinski postupak

 

 

 

JEDINSTVENI CARINSKI POSTUPAK – Informacioni sistem za poslove špedicije i carinskog postupka- Elektronsko podnošenje deklaracija carini
- Automatski obračuni
- Podela troškova po naimenovanjima
- Statistička i carinska vrednost
- Poreska osnovica i PDV
- Ostale dažbine
- Elektronska razmena deklaracija između ispostava
- Automatsko kreiranje i popunjavanje dodatnih obrazaca (JCI, JCI-BIS, DCV, SD, EUR, CMR ..)
- Integrisana carinska tarifa i trgovački nazivi roba
- On-line ažuriranje
 

Program SERTIFIKOVAN OD UPRAVE CARINA
po rešenju br: 02/1 D-3549/3

 


 • Carinska tarifa » Kliknite za uvecanje ->

  Carinska tarifa

 • Trgovački nativi roba » Kliknite za uvecanje ->

  Trgovački nativi roba

 • Ekran sa JCI ispravama » Kliknite za uvecanje ->

  Ekran sa JCI ispravama

 • Kursna lista » Kliknite za uvecanje ->

  Kursna lista

 • Šifarnik roba » Kliknite za uvecanje ->

  Šifarnik roba

 • Elektronsko podnošenje deklaracija » Kliknite za uvecanje ->

  Elektronsko podnošenje deklaracija

 • Jedinstvena carinska isprava (JCI) » Kliknite za uvecanje ->

  Jedinstvena carinska isprava (JCI)

 • Štampanje JCI i JCI-BIS obrazaca » Kliknite za uvecanje ->

  Štampanje JCI i JCI-BIS obrazaca

 • Elektronska razmena podataka (XML) » Kliknite za uvecanje ->

  Elektronska razmena podataka (XML)

 • Analiza podataka » Kliknite za uvecanje ->

  Analiza podataka

 • Konfiguracija » Kliknite za uvecanje ->

  Konfiguracija

 • Elektronska razmena podataka » Kliknite za uvecanje ->

  Elektronska razmena podataka

 • Unos nove robe » Kliknite za uvecanje ->

  Unos nove robe

 

 

Automatski obračuni i provera dažbina: koletarne takse, statističke i carinske vrednosti (uz automatsko računanje i raspodelu troškova) i ukupnih dažbina (carina, porez, akcize, itd.);

Osnovna kontrola ispravnosti unetih podataka, uz automatsku vezu sa carinskom tarifom, integrisanim kodeksom šifara, korisničkim šifarnicima sa podacima o robi i komitentima;

Popunjavanje, štampanje i evidencija isprava i dokumenata koji se koriste u carinskom postupku: JCI, JCI-BIS, DCV, SD, CMR, EUR, itd.;

Integrisana carinska tarifa i trgovački nazivi roba;

Jednostavan unos podataka prilagođen korisniku, sa integrisanim sistemom pomoći koji pruža dodatne informacije vezane za popunjavanje svake rubrike;

Precizno štampanje na svim modelima matričnih štampača;

Elektronska razmena podataka korišćenjem XML standarda omogućava jednostavno slanje i prijem unetih isprava između različitih lokacija;

Ugrađena kursna lista koja omogućava praćenje promene kursa svih valuta, uz mogućnost direktnog prenosa dnevno ažurnih podataka Narodne banke sa Interneta;

Informacioni sistem Intermex CAR predstavlja kompletno rešenje za poslove špedicije i spoljne trgovine. Omogućava unos, štampanje i evidenciju isprava i dokumenata koji se koriste u carinskom postupku (JCI, JCI-BIS, DCV, SD, EUR, CMR, itd.), sadrži integrisanu carinsku tarifu, kursnu listu i mnoge druge opcije za višestruko ubrzanje i poboljšanje kvaliteta rada.

Unos, štampanje i evidencija isprava i dokumenata koji se koriste u carinskom postupku: JCI, JCI-BIS,
DCV, DCV-BIS, SD, EUR, CMR, itd.;

 • integrisana carinska tarifa i trgovački nazivi roba;

 • jednostavan unos podataka prilagođen korisniku, sa integrisanim sistemom pomoći koji pruža dodatne informacije vezane za popunjavanje svake rubrike;

 • precizno štampanje na svim modelima matričnih štampača;

 • kontrola ispravnosti unetih podataka;

 • veza sa carinskom tarifom i korisničkim šifarnicima sa podacima o robi i komitentima;

 • automatski obračuni i provera dažbina:
  koletarne takse, statističke i carinske vrednosti (uz automatsku raspodelu troškova po
  naimenovanjima i vezu sa kursnom listom) i ukupnih dažbina (carina, porez, akcize, itd.)

 • kreiranje i automatsko popunjavanje dodatnih obrazaca (DCV, SD, EUR) uz kopiranje
  svih potrebnih podataka iz JCI;

 • elektronska razmena podataka korišćenjem XML standarda;

 • kursna lista koja omogućava praćenje promena kursa svih valuta, uz mogućnost
  direktnog prenosa dnevno ažurnih podataka;

 • arhiviranje svih unetih podataka, pretraživanje po različitim kriterijumima i kreiranje izveštaja, itd.

Izuzetno jednostavno korišćenje i unos podataka prilagođeni su korisniku, uz puno korišćenje mogućnosti Windows okruženja i izgled radnih ekrana koji je identičan izgledu standardnih štampanih obrazaca. Integrisani sistem pomoći pruža dodatne informacije vezane za popunjavanje svake rubrike, a opcioni sistem provere podataka se može koristiti za kontrolu ispravnosti.

Opcije za automatske obračune pružaju precizno i trenutno izračunavanje podataka za koje bi bez programa bilo potrebno više sati rada (na primer obračun statističke i carinske vrednosti i raspodela troškova za veliki broj naimenovanja).

Ugrađene su opcije za računanje koletarne takse i automatsko ubacivanje u obrazac, obračun osnovice uz proračun svih troškova (prevoz, osiguranje, itd.) i automatsku raspodelu troškova po naimenovanjima, obračun ukupnih dažbina (carina, porezi, akcize, itd.).

Na osnovu popunjenih JCI i JCI-BIS obrazaca, moguće je automatsko kreiranje dodatnih obrazaca (DCV i DCV-BIS, SD, EUR) koji su potrebni za sprovođenje carinskog postupka, uz kopiranje svih potrebnih podataka iz JCI. Tako je potrebno samo uneti podatke u JCI i JCI-BIS, a zatim kreirati potrebne DCV i DCV-BIS obrasce koji će biti automatski popunjeni (uključujući kalkulaciju i raspodelu troškova po odgovarajućim rubrikama) na osnovu podataka unetih u JCI.

Štampanje se vrši na standardnim obrascima, uz precizno podešavanje parametara štampanja za dobijanje najboljeg rezultata na svim modelima štampača. Jedinstveni sistem štampanja u tekstualnom režimu pod Windows okruženjem omogućava brzo štampanje uz dobar kvalitet otiska i na dodatnim kopijama.

Elektronska razmena podataka koristi se za jednostavno slanje i prijem isprava između različitih lokacija i različitih učesnika u carinskom postupku. Za elektronsku razmenu koristi se XML format, svetski standard za razmenu podataka, čije korišćenje omogućava i integraciju Intermex softvera sa drugim informacionim sistemima.

U program je integrisana kompletna carinska tarifa sa carinskim stopama, režimima izvoza i uvoza, kao i indeks trgovačkih naziva roba ukršten sa carinskom tarifom. Omogućeno je pretraživanje po svim kriterijumima: tarifna oznaka, naimenovanje, trgovački naziv. Veza sa JCI omogućava automatsko kopiranje potrebnih podataka (tarifna oznaka, naimenovanje, režim, stopa carine) direktno u obrazac koji se popunjava.

Kursna lista omogućava praćenje promena kursa svih valuta, sa mogućnošću direktnog prenosa dnevno ažurnih podataka Narodne banke sa Interneta, kao i nedeljnog kursa za obračun carinske osnovice i dažbina. Veza sa obračunima kod unosa JCI omogućava automatsko ubacivanje najnovijeg kursa kod obračuna carinske osnovice.

Ugrađene su dodatne opcije za pretraživanje po različitim kriterijumima i jednostavno izdvajanje željenih podataka po postavljenom kriterijumu (podaci o učesnicima u poslu, robi, itd.). Moguće je dobiti izveštaje o izabranim JCI sa podacima ukrštenim po više kriterijuma (kao što su recimo cena i količina robe, grupisani po robi i deklaraciji), koji se zatim mogu pregledati, štampati ili kopirati u Microsoft Excel i druge programe.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za mart 2020.

Agencijsko zapošljavanje - Novi i fleksibilniji način

PRAVNA POMOĆ

Povodom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

SUDSKA PRAKSA - Apelacioni sud u Beogradu

Softver - nezakonito korišćenje, neovlašćeno umnožavanje, zloupotreba aplikacije

Suđenje u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA - Privredni apelacioni sud

Parnični postupak - dozvoljenost tužbe, odbacivanje tužbe

IZVRŠNI POSTUPAK

Skraćeni izvršni postupak pred Privrednim sudom

SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONO PRAVO

Opasna stvar i odgovornost za štetu


VELIKANI PRAVNE MISLI

Prof. dr Radomir Lukić - Tumačenje prava - Pojam, značaj i pravna praznina - Analogija, argumentum a contrario i usko tumačenje izuzetaka


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)