POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

ZAPOSLENI U JAVNOM SEKTORU - I REFORMA JAVNE UPRAVE

Reforma javne uprave, zaposleni u javnom sektoru 2015

Opšti cilj reforme je - unapređenje rada javne uprave, odnosno obezbeđivanje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima. Neefikasnost i visoki troškovi javne uprave - delimično su posledica - viška i i nepovoljne struktura zaposlenih, ali ni linearno smanje broja zaposlenih - ne zadovoljava cilj (uz nove probleme). Vlada se opredelila za -koncept reorganizacije celog sistema javne uprave, gde će se višak zaposlenih utvrđivati na osnovu prethodnih analiza: funkcija, poslova, organizacije, broja i strukture zaposlenih, u narednom periodu (do 2017. godine).

Reforma javne uprave je jedan od osnovnih elemenata strukturnih reformi javnog sektora, u cilju uspostavljanja dugoročne održivosti javnih finansija i uspostavljanja zdravog privrednog ambijenta.

Početkom 2014. godine,  usvojena je - Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji - kojom je definisano da je racionalizacija državne uprave - stalan proces u Republici Srbiji, čija suština podrazumeva - ukidanje nepotrebnih poslova, pojednostavljenje procedura, smanjivanje broja zaposlenih za kojima ne postoji potreba i druge uštede troškova, a da se pri tome ne umanji delotvornost i efikasnost obavljanja upravnih poslova.

Marta 2015. godine, usvojen je - Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015-2017. godine - kojim se operacionalizuje Strategija i definišu mere, rezultati i aktivnosti za sprovođenje reforme javne uprave.

Pomenimo još Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu - kojim je izvršeno smanjenje troškova za zarade zaposlenih za 12,5%, što navodi na zaključak da je prva faza racionalizacije već sprovedena i to linearno.

Ali, iako višak i nepovoljna struktura zaposlenih stvara probleme (koji, dalje - dovode do neefikasnosti javne uprave i predstavljaju teret za čitavu privredu), linearno smanje broja zaposlenih („smanjenje radi smanjenja” i „uklapanja” u propis) - u praksi (takođe) može da prouzrokuje ozbiljne rizike po sistem, da ugrozi obavljanje neophodnih redovnih funkcija i umanji kvaliteta i efikasnosti rada.

S obzirom na dosadašnja negativna iskustva u procesu racionalizacije broja zaposlenih, kao i moguće negativne efekte  (kao što su povećanje rizika siromaštva, povećanja socijalnih rizika itd.) - Vlada se opredelila da koncept - smanjenja troška zaposlenih (kao posledica smanjenja broja zaposlenih u javnoj upravi) - bude što je moguće manje posledica linearne racionalizacije, a što više posledica reorganizacije celog javne uprave.

Reforma javnog sektora, koja se sprovodi kroz proces optimizacije - nema izuzetaka, bez obzira na specifičnosti korisnika javnih sredstava, a sprovodiće se uz poštovanje utvrđenih standarda u pojedinim oblastima rada i primenu načela odgovornog fiskalnog upravljanja, racionalnosti, funkcionalnosti i efikasnosti, na kojima se zasniva i novodoneti - Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, objavljen je u „Sl. glasniku RS”, br. 68/2015 od 4. avgusta 2015. godine, koji je stupio na snagu - 12. avgusta 2015. godine, a PRIMENJUJE se DO - 31. decembra 2018. godine.

Izuzetak od stupanja na snagu, odnosno početka primene - odnosi se na član 20. ovog zakona, koji počinje da se primenjuje u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona (11. oktobar 2015. godine - šezdeseti dan)

Član 20. Zakona, odnosi se na prestanak radnog odnosa i glasi:

“ Prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju

Član 20.

Zaposlenom u javnom sektoru za vreme primene ovog zakona prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na otpremninu u skladu sa propisima kojima se uređuje njegov radno-pravni status.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, radni odnos zaposlenog u javnom sektoru iz stava 1. ovog člana ne prestaje ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju o nastavku radnog odnosa i dužini njegovog trajanja, u cilju obezbeđivanja stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih funkcija organizacionog oblika.

Sporazumom iz stava 3. ovog člana može se utvrditi nastavak radnog odnosa zaposlenog najduže do navršenja 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Sporazum iz stava 3. ovog člana zamenjuje odredbe ugovora o radu, odnosno rešenje o zasnivanju radnog odnosa u delu kojim se uređuje vrsta i dužina trajanja radnog odnosa.

Poslodavac može, u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za prestanak radnog odnosa iz stava 1. ovog člana, pribavljati podatke iz službene evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Izuzetno od st. 1-5. ovog člana, zaposlenom kome je navršenje radnog veka i nastavak radnog odnosa nakon navršenja radnog veka uređen posebnim zakonom, radni odnos prestaje u skladu sa posebnim zakonom.

Odredba stava 7. ovog člana ne primenjuje se na državne službenike. “

 

Takođe, članom 34. propisano je da njegovim stupanja na snagu - prestaju da važe:

a -

 

Na kraju, skrećemo pažnju na još jedan zakon (u vezi zaposlenih i drugih radno angažovanih lica u javnom sektoru), a to je - Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Cilj donošenja Zakona o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava (po rečima Predlagača Zakona) je - uspostavljanje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod svih korisnika javnih sredstava, čime će se stvoriti baza kadrovskih podataka za efikasno upravljanje ljudskim resursima i praćenje politike isplate ličnih primanja zaposlenih, sve u cilju ostvarivanja ekonomskih, odnosno finansijskih interesa države. Predloženo zakonsko rešenje treba da ima pozitivan uticaj na sistem državne uprave i organizaciju i rad ministarstava, posebnih organizacija, javnih agencija i javnih službi, radne odnose i plate u državnim organima, radne odnose i plate u javnim agencijama i javnim službama, kao i poslove koji se odnose na sistem lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, radne odnose i plate u jedinicama lokalne samouprave i teritorijalne autonomije.

 

Videti i:

LJ.M.V.

Objavljeno: 19.08.2015.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2020.

USTAVNI SUD

Devizni prekršaj - Neprijavljivanje efektivnog stranog novca prilikom granične kontrole - Izricanje zaštitne mere - oduzimanja predmeta prekršaja - Odbijanje ustavne žalbe


DRŽAVNI SLUŽBENICI

Visoki službenički savet - Donet NOVI Poslovnik


TRGOVINA

Elektronska trgovina - Objavljeni vodiči za sigurnu e-trgovinu


PROMET NEPOKRETNOSTI

Centralizovana evidencija ugovora - Uređeno vođenje posebne centralizovane evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti


ZALOŽNO PRAVO

Puštena u rad oglasna tabla Registra zaloge


SUDSKA PRAKSA

Naknada štete


NAKNADA ŠTETE

Prikupljanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji


PLANSKI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE

Obavezni elementi plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave


SUDSKA PRAKSA

Parnični postupak - Troškovi


PARNIČNI POSTUPAK

Pravo stranke na upotrebu svoga jezika u parničnom postupku


PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJU

Program "Moja prva plata"


SUDSKA PRAKSA

Radno pravo


ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE

Nije svako "pravljenje razlike" među licima diskriminacija


SOCIJALNA ZAŠTITA

Srbija će dobiti novi Zakon o Socijalnoj zaštiti


MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sistem video-nadzora se koristi isključivo u skladu sa zakonom


PREKRŠAJI

Novi sistem elektronske kontrole i naplate parkiranja


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Novi propis - Autobuska stajališta


SAOBRAĆAJ

Hidrografska delatnost


SUBVENCIJE

Vlada Republike Srbije - Usvojen program rasporeda korišćenja subvencija za hotelijere


TURIZAM

Pomoć turističkim agencijama


KULTURA

Koncerti, festivali, priredbe


SUDSKA PRAKSA

Krivični postupak - Troškovi


IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Osuđenici koriste "Skajp" i "Vajber" za kontakt sa porodicom tokom pandemije


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Zakon o zaštiti od zarazne bolesti - Pojmovi iz Zakona


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)