POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

VOZAČI - PAZITE I NA KVALITET VOZILA I OPREME

Novi saobracajni pravilnik 2010-2011

Osim što nema više telefoniranja, glasne muzike, brze i nasilničke vožnje – shodno novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (o čemu je već bilo reči) pazite i na kvalitet (i „godište“) svojih vozila, a posebno na opremu koju morate da posedujete u vozilu.  

 

 

Na osnovu člana 7. stav 2, člana 131. stav 1. i člana 246. stav 6. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09 i 53/10), donet je Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima i objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 64/2010 od 10.09.2010, sa izmenama i dopunama objavljenim u "Sl. glasniku RS", br. 69/2010 od 24. septembra 2010. godine.

Ovim pravilnikom propisuju se podela motornih i priključnih vozila, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putu u pogledu - dimenzija, tehničkih uslova i uređaja, sklopova i opreme i tehničkih normativa, kao i način, vreme posedovanja i korišćenja zimske opreme na vozilu u saobraćaju na putevima.

 

Ovaj pravilnik - ne primenjuje se na vozila:

1) koja se koriste za takmičenja na putevima i van njih - tokom takmičenja;

2) sa posebnom dozvolom za ispitivanje na putu;

3) borbena vozila oružanih snaga.

 

Pod opremom vozila u saobraćaju na putevima (u smislu ovog pravilnika) - podrazumevaju se:

1) rezervni točak;

2) aparat za gašenje požara;

3) sigurnosni trougao;

4) oprema za pružanje prve pomoći (komplet prve pomoći);

5) klinasti podmetači;

6) čekić za razbijanje stakla;

7) rezervne sijalice;

8) svetloodbojni prsluk;

9) uže ili poluga za vuču;

10) zimska oprema;

11) zaštitna kaciga;

12) oprema za čišćenje točkova poljoprivrednih vozila, i

13) zaprečna tabla.

 

Rezervni točak - mora postojati u motornim i priključnim vozilima (osim u mopedima, motociklima, motornim vozilima na tri točka, lakim četvorociklima, četvorociklima, traktorima, traktorskim prikolicama, prikolicama sa jednostrukom osovinom i jednoosovinskim prikolicama, autobusima za gradski i prigradski saobraćaj, trolejbusima za gradski saobraćaj, turističkom vozu i vozilima namenjenim za komunalne usluge (za pranje i čišćenje ulica, odvoz smeća i fekalija i sl.), tako da ga vozač može, po potrebi, koristiti 

Pneumatik na rezervnom točku mora biti istih dimenzija i nosivosti kao pneumatici koji se koriste na vozilu ili biti homologovan kao privremeni rezervni točak prema jednoobraznim tehničkim uslovima.  

Rezervni točak ne moraju da imaju motorna i priključna vozila ako su pneumatici ili naplaci opremljeni nekim sigurnosnim sistemom za sigurnu vožnju s izduvanim pneumatikom ili ako vozilo poseduje odgovarajuće sredstvo za privremeno osposobljavanje izduvanog pneumatika (npr. sprej, pena u boci pod pritiskom, komplet za brzu popravku pneumatika i sl.).  

 

Prenosni aparat za gašenje početnih požara, sa važećim dokazom o ispravnosti u skladu sa preporukom proizvođača - mora postojati i biti postavljen na dostupnom mestu, tako da se u slučaju požara može upotrebiti u motornim vozilima, osim u vozilima vrste L i u vozilima vrste M1 kojima se ne vrši javni prevoz putnika u saobraćaju na putevima.  

Aparat za gašenje požara mora gasiti požare klasa A, B i C i elektro instalacija pod naponom.  

Sredstvo za gašenje je suvi prah ili ekvivalentna količina drugog pogodnog sredstva za gašenje, u skladu sa preporukom proizvođača tog sredstva.  

Na deklaraciji aparata za gašenje početnih požara može biti naveden podatak o ekvivalentnoj količinu suvog praha koju zamenjuje sredstvo za gašenje koje se nalazi u aparatu.  

U vozilima vrste M1 kojima se vrši javni prevoz putnika mora se nalaziti najmanje jedan aparat sa sredstvom za gašenje u ekvivalentnoj količini 1 kg suvog praha.  

U vozilima vrste M2, M3, N1, N2, N3 i K5 mora se nalaziti najmanje jedan aparat sa sredstvom za gašenje u ekvivalentnoj količini 2 kg suvog praha.  

U priključnim vozilima za javni prevoz putnika, mora se nalaziti najmanje jedan aparat sa sredstvom za gašenje u ekvivalentnoj količini 3 kg suvog praha.  

 

Sigurnosni trougao, koji odgovara jednoobraznim tehničkim uslovima - mora postojati, na vidnom mestu, u motornim i priključnim vozilima, osim u vozilima vrste L , K i O , tako da ga vozač može po potrebi koristiti 

Po dva sigurnosna trougla - moraju postojati u:  

1) teretnom vozilu i autobusu kada vuku priključno vozilo;  

2) motornom vozilu koje se nalazi na začelju kolone kada se motorna vozila kreću u organizovanoj koloni.  

 

Oprema za pružanje prve pomoći (komplet prve pomoći veličine "A") koja odgovara standardu SRPS Z.B2.001 ("Službeni glasnik RS", broj 6/10) - mora postojati tako da se može po potrebi koristiti u motornim vozilima vrsta L osim u vozilima vrste L1, L2 i L6 .  

U motornim vozilima vrsta M, N, T, C i K5 mora postojati oprema za pružanje prve pomoći (komplet prve pomoći veličine "B") koja odgovara standardu SRPS Z.B2.001 ("Službeni glasnik RS", broj 6/10), tako da se može po potrebi koristiti. U vozilima vrsta M2 i M3 koja imaju više od 22 mesta za sedenje mora se nalaziti dve kutije prve pomoći veličine "B".  

Oprema za pružanje prve pomoći mora se nalaziti na dostupnom mestu.  

 

Dva klinasta podmetača - moraju postojati, na vidnom mestu, u motornim i priključnim vozilima, čija najveća dozvoljena masa prelazi 5 t tako da ih vozač može, po potrebi, koristiti.  

 

Čekić za razbijanje stakla, na pomoćnim otvorima za izlaz putnika u autobusima i trolejbusima - mora postojati, na vidnom mestu u neposrednoj blizini otvora za izlaz u slučaju opasnosti, tako da se u slučaju opasnosti može upotrebiti 

 

Rezervne sijalice i rezervni osigurači (koji su ispravni i odgovaraju po vrsti i obliku priključaka za vozilo na kojem se nalaze) - moraju postojati u motornim vozilima, osim u motociklu, traktoru, turističkom vozu, trolejbusu za gradski saobraćaj i autobusu za gradski i prigradski saobraćaj.  

 

U motornom vozilu - mora se nalaziti najmanje: 

1) jedna sijalica za dugo svetlo; 

2) jedna sijalica za kratko svetlo (može biti kombinovana sijalica za dugo i kratko svetlo); 

3) jedna sijalica za prednje poziciono svetlo; 

4) jedna sijalica za pokazivač pravca; 

5) jedna sijalica za zadnje poziciono svetlo; 

6) jedna sijalica za zadnje stop svetlo (može biti kombinovana sijalica za poziciono i stop svetlo); 

7) jedan osigurač od najviše 10 A; 

8) jedan osigurač od najviše 20 A. 

 

Vozila koja su opremljena svetlosnim telima bez žarne niti (gasni izvor svetla, LED i sl.) - ne moraju imati rezervne sijalice za ta rasvetna tela 

 

Svetloodbojni prsluk - mora odgovarati standardu SRPS EN 471:2007 ("Službeni glasnik RS", broj 39/07).  

 

Uže ili poluga za vuču vozila - mora postojati, na dostupnom mestu, u putničkim automobilima, i to:

- uže - koje mora omogućavati vuču vozila na rastojanju od 3 m do 5 m

- poluga - koja mora omogućavati vuču vozila na rastojanju do 3 m

Ostala motorna i priključna vozila mogu imati polugu za vuču. Ukoliko vozilo poseduje polugu za vuču, ona mora biti ispitana na istezanje na silu, veću od polovine najveće dozvoljene mase vozila na kojem se nalazi.  

 

Zimska oprema motornih i priključnih vozila (osim vozila vrste L), podrazumeva: 

1) pneumatike za zimsku upotrebu (npr. M+S, Snow, Winter i dr.) na svim točkovima vozila vrsta M1 i N1;  

(PAŽNJA – Ova odredba - počinje da se primenjuje od 1. maja 2011. godine)

2) lance odnosno druge uređaje za povećanje trakcije na najmanje dva pogonska točka; 

3) za vozila vrsta M2, M3 i N - obavezni deo zimske opreme je i lopata osim vozila koja učestvuju u javnom gradskom prevozu. 

 

Dubina gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku upotrebu - ne sme biti manja od 4 mm. 

Na vozilima se ne smeju postavljati pneumatici sa klinovima.

U periodu od 1. novembra do 1. aprila - vozila MORAJU biti opremljena zimskom opremom.

Izuzetno (u navedenom periodu) - u naselju - vozila ne moraju biti opremljena lancima, odnosno drugim uređajima za povećanje trakcije.

Van navedenog perioda vozila mogu biti opremljena zimskom opremom.  

Lanci i drugi uređaji za povećanje trakcije - moraju obavezno da se postave na točkove kada je kolovoz pokriven snegom, na odseku puta koji označen saobraćajnim znakom "lanci za sneg". Ova oprema se može postaviti na točkove i na odseku puta koji nije označen ovim znakom samo kada je kolovoz prekriven snegom. 

 

Zaštitne kacige i njihovi viziri, moraju biti homologovani prema jednoobraznim tehničkim uslovima. Zaštitna kaciga mora biti mlađa od 5 godina u odnosu na datum proizvodnje, ako je datum proizvodnje upisan na spoljnoj strani kacige, odnosno mora biti u skladu sa rokom trajanja koju je propisao proizvođač.  

Zaštitna kaciga ne sme se koristiti - nakon saobraćajne nezgode u kojima su nastala vidljiva oštećenja, ako ima vidljiva oštećenja, odnosno nakon što je ispunila svoju zaštitnu funkciju pri padu sa motocikla. 

 

Oprema za čišćenje točkova vozila koja se koriste u poljoprivredi i šumarstvu - mora postojati, u motornim vozilima vrsta T i S.  

Oprema za čišćenje točkova može biti lopata, motika, trnokop ili slična alatka kojom se točkovi mogu uspešno očistiti od nakupljene zemlje pre stupanja na put sa čvrstom podlogom. 

 

Zaprečne table - moraju postojati na radnim mašinama kada njihova širina prelazi 2,5 m, na vozilima koja prevoze teret koji je duži od zadnjeg kraja teretnog ili priključnog vozila, na vozilima na kojima teret premašuje širinu vozila, na vozilima širim od 3,0 m i na traktorima koji vuku/nose izmenjive mašine šire od 2,5 m. Oznake moraju odgovarati i biti postavljene u skladu sa standardom SRPS.Z.S2.855. 

 

Osnovna podela motornih i priključnih vozila u pravilniku je sledeća:

- Vrsta L - mopedi, motocikli, tricikli i četvorocikli

- Vrsta M - vozila za prevoz putnika

- Vrsta N - teretna vozila

- Vrsta O - priključna vozila

- Vrste T i C - traktori

- Vrsta R - priključno vozilo traktora

- Vrsta S - izmenjive vučene mašine

- Vrsta K - ostala vozila

- Terenska vozila - vrsta G

 

Ovim pravilnikom, koji je STUPA NA SNAGU – 18.09.2010 (sa nekim odredbama koje počinju da se primenjuju kasnije) regulisan je izuzetno veliki broj važnih određenja, posebno u vezi dimenzija, tehničkih uslova i uređaja, sklopova i tehničkih normativa.

 


Videti detaljnije:

 

Pročitajte i povezane tekstove:

SAOBRAĆAJ, POLICIJA I MI (PRAVILA PONAŠANJA)

KACIGA GLAVU ČUVA

VOZAČI - NEMA VIŠE TELEFONIRANJA, GLASNE MUZIKE, NASILNIČKE VOŽNJE

LJ.M.V. 

Objavljeno: 17.09.2010.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Goran
Ukupno: 3
Komentar
Zimske gume
Komentar #3 objavljen : Fri October 14, 2011, 21:52:46
Da li je po zakonu ove zime voziti letnje gume sa sarok prko 4mm.

S'postovanjem Goran.
Milos
Ukupno: 3
Komentar

Komentar #2 objavljen : Thu March 03, 2011, 16:23:20
Postovanje gospodo,

zelim da Vam se obratim u nadi da cete mi pomoci,
posto vise ne znam koga da pitam i kome da se obratim vezano za registraciju svog quada tj. cetvorotockasa (kvadrcikla).

Kupio sam Quad Bombardier Can-am 800 Limited Edition 2009 god.
To vozilo ima 800cm3 i 68kw, tesko 355kg, predvidjeno za 2 osobe.
Ima migavce,retrovizore,farove,stop lampu, sirenu, km sat, i sve sto treba da ima da bi mogao biti u saobracaju ispravan.

Po novom pravliniku i Zakonu o saobracaju postoje dve kategorije ovih vozila L1 - laki kvadrcikli i L2 - teski kvadrckli .

L1- su mali 6kw i to mene ne dotice

L2 - Za četvorocikl mase do 400 kg i snage do 15 kW !!!

Ni jedan tehnicki pregled nece da mi uradi registraciju zato sto ne znaju kako da tretiraju moj motor koji je jace snage od 15kw
a ne postoji sledeca kategorija za jace od 15kw!

Ako mogu da Vas zamolim da pomognete da nadjem resenje za ovaj moj problem i kome da se obratim da to resim.
Puno ljudi koji voze quadove po Srbiji BICE VAM ZAHVALNI ZA RESENJE ,
a ja posebno !

Hvala i pozdrav,

Milos
Ivanjica
Izmenjen: March 22, 2011, 15:20:36 od admin  
 

Zakon o javnim nabavkama
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

(25.09.2020.)

(15.10.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/465694/Od-1-novembra-vlasnici-nekretnina-iz-nase-zemlje-mogu-u-Grcku

https://www.novosti.rs/vesti/drustvo/933630/novi-sastanak-kriznog-staba-razmatrace-stroze-mere-skok-broja-zarazenih-zabrinjavajuc

(14.11.2020.)

(16.11.2020.)

(20.11.2020.)

(25.11.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/468074/Grcka-opet-produzila-blokadu-za-jos-sedam-dana

http://www.politika.rs/sr/clanak/468241/Izrael-ima-snimak-govora-iranskog-naucnika-o-pet-bojevih-glava

(05.12.2020.)

Ruska vakcina nakon dve doze efikasna 96,2 odsto

http://www.politika.rs/sr/clanak/468539/Ruska-vakcina-nakon-dve-doze-efikasna-96-2-odsto

Zašto Viola „minira” Vašingtonski sporazum

http://www.politika.rs/sr/clanak/468994/Istraga-o-poreklu-koronavirusa

http://www.politika.rs/sr/clanak/469360/Dobrovoljcima-samo-prava-vakcina

(23.12.2020.)

(07.01.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/470436/Troje-mrtvih-u-lavini-u-skijalistu-u-Rusiji

(10.01.2021.)

Stamatović: Poseta Vučića početak dijaloga vlasti i opozicije

http://www.politika.rs/sr/clanak/470838/U-Turskoj-vakcinisano-vise-od-pola-miliona-ljudi-za-dva-dana

(16.01.2021.)

(18.01.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/471085/Svi-u-opstini-Vlasotince-imace-struju-za-sedam-do-deset-dana

https://www.novosti.rs/planeta/svet/956901/angela-merkel-zapretila-briselu-ako-evropska-unija-nece-nemacka-hoce

http://www.politika.rs/sr/clanak/471847/Evropska-komisija-objavila-ugovor-sa-Astra-Zenekom

http://www.politika.rs/sr/clanak/472015/Tuzbe-protiv-gradana-koji-su-branili-parkic-predstavljaju-progon

http://www.politika.rs/sr/clanak/472099/Sef-Bajonteka-Nije-tacno-da-kasnimo

(04.02.2021.)

(05.02.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/472602/Otkrivena-uloga-klimatskih-promena-u-pandemiji-koronavirusa

http://www.politika.rs/sr/clanak/472682/Kineski-festival-svetla-na-Sava-promenadi

(11.02.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/472857/Madarska-od-danas-prva-zemlja-EU-koja-koristi-Sputnjik-V

Zorićeva ostavka moralni čin pod žestokim pritiskom

http://www.politika.rs/sr/clanak/472910/Karim-Kan-novi-glavni-tuzilac-Medunarodnog-krivicnog-suda-u-Hagu

Vučić predao Zaevu vakcine koje Srbija donira Severnoj Makedoniji

(14.02.2021.)

2-16 - 4 - untitled.png

http://www.politika.rs/sr/clanak/473041/Jos-nije-vreme-za-vracanje-u-kolektive

U decembru 2020. izdate 2.172 građevinske dozvole, 8,3 odsto više nego u isto vreme 2019. godine

(17.02.2021.)

(18.02.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/473330/Rusija-registrovala-trecu-vakcinu-protiv-virusa-korona

(25.02.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/473749/Spasavali-zivotinje-sada-spas-treba-njima

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za februar 2021.

KRIVIČNO PRAVO

Krivično pravo u sferi seksualnih (polnih) odnosa - Krivično pravo kao ultima ratio


KRIVIČNO PRAVO

Krivična dela protiv polne slobode - Krivično delo Polno uznemiravanje iz člana 182a KZ


UNUTRAŠNJI POSLOVI - MUP

Saopštenje Uhapšena jedna osoba zbog seksualnog napastvovanja u Beogradu


KRIVIČNO PRAVO

Krivična dela protiv polne slobode - Krivično delo Nedozvoljene polne radnje iz člana 182. KZ


KRIVIČNO PRAVO

Krivična dela protiv polne slobode - Krivično delo Obljuba sa detetom i Obljuba zloupotrebom položaja iz čl. 180. i 181. KZ


SPREČAVANJE NASILJA

Nulta tolerancija na sve oblike nasilja nad ženama


KRIVIČNO PRAVO

Krivična dela protiv polne slobode - Krivično delo Silovanje iz člana 178. KZ


REFORMA JAVNE UPRAVE

Reforma Javne uprave - jedan od tri stuba evropskih integracija


VLADA

Odlaganje plaćanja dugovanog preza i doprinosa privrednika za najviše dve godine


VLADA

Borba protiv sive ekonomije jača državu i društvo


PREKRŠAJNO PRAVO

Prekršaj nedavanja podataka o identitetu lica koje je upravljalo vozilom


SUDSKA PRAKSA - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE

Sentence priredio: Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE

Izmene propisa u vezi - Ovlašćenja i dužnosti javnih izvršitelja i nadzora nad njihovim radom


PARNIČNI POSTUPAK

Tužba sa više tužbenih zahteva - Eventualno spajanje tužbenih zahteva i odbacivanje tužbe


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI - VAKCINACIJA

Potpisan sporazum o jačanju zdravstvenog sistema za vakcinaciju U planu da se do kraja nedelje vaksiniše 11.000 ljudi Počela vakcinacija zdravstvenih radnika u Srbiji


BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Bezbednost i zdravlje na radu u vreme pandemije i zarazne bolesti COVID-19


IZ DRUGIH IZDANJA

Pandemija korona virusa i pravo na život - Psihološki i viktimološki aspekti korone


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)