POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

VANREDNO STANJE MERE VLADE „POPUŠTANJE“ MERA ZABRANE KRETANJA

VANREDNO STANJE

 MERE VLADE

 „POPUŠTANJE“ MERA ZABRANE KRETANJA

   

 

DOZVOLJENO KRETANJE

Starijim sugrađanima (preko 65/70 godina)

Petkom – od 04. do 07. časova, radi kupovine namirnica

i utorkom, petkom i nedeljom - u periodu od 18 časova do 01 čas narednog dana, u trajanju od 30 minuta

i

SKRAĆENJE PERIODA ZABRANE KRETANJA

Licima do 65 godina

 

Zabrana kretanja počinje od 18 časova (umesto od 17 – kao do sad) 

 

U “Sl glasniku RS”, br. 58/2020 od 20. aprila 2020. godine, objavljene su izmene i dopune Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja (u članu 1a, kao i dodat novi član 3b).

Konkretno, član 1a (nakon izmena i dopuna) glasi:

Radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, za vreme vanrednog stanja zabranjuje se kretanje na javnim mestima, odnosno van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva (okućnica):

1)   licima sa navršenih 70 godina - u naseljenim mestima do 5000 stanovnika, izuzev -petkom od 04 do 07 časovaradi kupovine namirnica,

kao i - utorkompetkom i nedeljom, u periodu - od 18 časova do 01 čas narednog dana, u trajanju od 30 minuta, u prečniku do 600 m udaljenosti od mesta prebivališta, odnosno boravišta;;

2)   licima sa navršenih 65 godina - u naseljenim mestima preko 5000 stanovnika, izuzev - petkom od 04 do 07 časovaradi kupovine namirnica,

kao i - utorkompetkom i nedeljom, u periodu - od 18 časova do 01 čas narednog dana, u trajanju od 30 minuta, u prečniku do 600 m udaljenosti od mesta prebivališta, odnosno boravišta;

3) licima koja nisu navršila 65 godina - od 18 do 05 časova radnim danima, kao i od petka od 17 časova do ponedeljka do 05 časova.

Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana, za vreme uskršnjih praznika, licima koja nisu navršila 65 godina zabranjuje se kretanje od petka 17. aprila od 17 časova do utorka 21. aprila u 05 časova, s tim što je u tom periodu, pored vremena iz stava 4. ovog člana, izvođenje kućnih ljubimaca dozvoljeno i u ponedeljak 20. aprila od 08 do 10 časova.

Zabrana iz st. 1. i 2. ovog člana ne odnosi se na:

1) zdravstvene radnike - sa licencom;

2) pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i službi bezbednosti, koji su na zadatku;

3) lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova izda dozvolu za kretanje;

4) članove posade teretnih motornih vozila, teretnih brodova, vozopratno osoblje železničkih vozila, posade i kabinsko osoblje vazduhoplova, kojima se obavlja međunarodni prevoz u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju;

5) lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć i najviše dva lica u pratnji tog lica.

 

Radi izvođenja kućnih ljubimaca, kretanje je, izuzetnou vreme zabrane, dozvoljeno licima koja nisu navršila 65 godina, u periodu od 23 časa do 01 čas narednog dana, kao i subotom i nedeljom od 08 do 10 časova, u trajanju od 20 minuta, najviše do 200 m udaljenosti od mesta prebivališta, odnosno boravišta.

U vreme kada je, u skladu sa st. 1, 2. i 4. ovog člana, izlazak lica dozvoljen, zabranjuje se da se više od dva lica zajedno kreću ili zadržavaju na javnom mestu na otvorenom prostoru.

Zabrana iz stava 5. ovog člana - ne odnosi se na maloletnu decu i njihove roditelje, odnosno staratelje i hranitelje.

Zabrana kretanja na javnim mestima utvrđena u ovom članu - ne primenjuje se na građevinske radnike angažovane na propisno prijavljenim gradilištima niskogradnje i visokogradnje.

Kretanje u vreme zabrane je dozvoljeno - osobama sa razvojnim smetnjama i autizmomisključivo u pratnji jedne odrasle osobe (jednog roditelja ili staratelja), najviše do 200 m udaljenosti od mesta prebivališta, odnosno boravišta.

Slepaslabovidagluva ili nagluva lica, kao i lica koja se usled postojanja sličnih oštećenja ne mogu kretati samostalno - mogu se kretati u pratnji jednog pratioca, u vreme kada je u skladu sa odredbama ovog člana izlazak lica dozvoljen.

Zabrana iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana - ne odnosi se na lica koja su izabrana, postavljena ili zaposlena u državnom organuorganu autonomne pokrajine ili organu jedinice lokalne samouprave - ako je njihove prisustvo potrebno za rad nadležnih državnih organa, organa autonomne pokrajine ili organa jedinice lokalne samouprave i ako su primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (držanje socijalne distance, dezinfekcija i upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica). Na zahtev nadležnog državnog organa, organa autonomne pokrajine ili organa jedinice lokalne samouprave - Ministarstvo unutrašnjih poslova će tim licima izdati posebnu dozvolu za kretanje.

Takođe, u “Sl glasniku RS”, br. 58/2020 od 20. aprila 2020. godine, objavljen je i Zaključak Vlade 05 broj 53-3259/2020 - o nastavljanju sa radom pojedinih delatnosti u preduzetničkom sektoru (u oblasti građevinarstva, oblast pružanja usluga i trgovine na malo, kao i otvaranje zelenih pijaca).

Konkretno, Vlada je saglasna da - svi poslodavci u oblasti građevinarstva (visokogradnja i niskogradnja), koji su za vreme vanrednog stanja (proglašenog Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, odnosno posle 15. marta 2020. Godine) obustavili rad - nastave sa radom od 21. aprila 2020. godine, u najvećem mogućem kapacitetu (tačka 1. stav 1. Zaključka).

Poslodavci su dužni da zaposlenima obezbede primenu svih preventivnih mera od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih, a posebno onih koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dezinfekcija i upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica), i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (tačka 1. stav 2. Zaključka). Zaposleni su dužni da se pridržavaju uputstava odgovornog lica kod poslodavca i da primenjuju propisane, odnosno utvrđene mere koje se odnose na upotrebu sredstava za ličnu zaštitu (tačka 1. stav 2. Zaključka).

Takođe (tačka 2. Zaključka), Vlada je saglasna da - svi poslodavci u oblasti pružanja usluga (npr. vulkanizeriautomehaničariobućarikrojačihemijsko čišćenješkole za obuku vozača motornih vozila i sl.) i u oblasti trgovine na malo (npr. knjižaretrgovci automobilima, motorima, biciklima, nautikom, tehničkom robom, građevinskim materijalom i sl.) - nastave sa radom od 21. aprila 2020. godine, u najvećem mogućem kapacitetu, osim onih kojima je zabranjeno da obavljaju delatnost zbog toga što priroda njihove delatnosti podrazumeva okupljanje većeg broja ljudi u zatvorenom prostoru (npr. trgovci i pružaoci usluga u trgovinskim centrima), odnosno blizak kontakt između pružaoca i primaoca usluge (npr. frizerske usluge, saloni lepote, teretane i sl.), te predstavlja povećanu opasnost od širenja zarazne bolesti.

I ovi poslodavci su obavezani (stav 2. tačke 2. Zaključka) da zaposlenima i korisnicima usluga obezbede, odnosno omoguće primenu svih preventivnih mera od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih tj. korisnika usluga, a posebno onih koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (držanje socijalne distance, dezinfekciju i upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica), i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Vlada je saglasna (tačka 3. stav 1. Zaključka) i da - zelene pijace (na otvorenom i u zatvorenom prostoru), koje su za vreme vanrednog stanja proglašenog Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, odnosno posle 15. marta 2020. godine obustavile rad, nastave sa radom od 21. aprila 2020. godine.

Nastavkom rada poslodavci – upravljači pijace dužni su da zaposlenima i korisnicima usluga (zakupcima tezgi i posetiocima, odnosno kupcima) obezbede, odnosno omoguće primenu svih preventivnih mera od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih tj. korisnika usluga, a posebno onih koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (držanje socijalne distancedezinfekciju i upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica), i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (tačka 3. stav 2. Zaključka).

Korisnici usluga (zakupci tezgi i posetioci, odnosno kupci) dužni su da se pridržavaju uputstava zaposlenih na pijaci i da primenjuju propisane, odnosno utvrđene mere koje se odnose na održavanje socijalne distance i upotrebu sredstava za ličnu zaštitu.

Poslodavci – upravljači pijace - posebno su dužni da na pijacama u zatvorenom prostoru, odnosno u zatvorenim delovima pijace zaposlenima i korisnicima usluga (zakupcima tezgi i posetiocima, odnosno kupcima) obezbede, odnosno omoguće primenu svih preventivnih mera koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, a koje se tiču maksimalnog broja lica koja mogu da borave na zatvorenoj pijaci, odnosno u zatvorenom delu pijace.

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jul/avgust 2020.

IN MEMORIAM - Ljubodrag Pljakić


IZMENE PROPISA

Planiranje i izgradnja


Naknade za korišćenje javnih dobara

SUDSKA PRAKSA - VRHOVNI KASACIONI SUD


ZAŠTITA OD ZARAZNIH BOLESTI

Mere Vlade - Sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti

ZAŠTITA OD ZARAZNIH BOLESTI 

Mere Ministra zdravlja - NOVA Naredba o zabrani okupljanja - Zabranjeno okupljanje - više od 10 lica

ZAPOŠLJAVANJE

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalna služba za zapošljavanje - Kontinuiran rad na većem zapošljavanju građana


BEZBEDNOST I ZAŠTITA NA RADU

Zaštita od zarazne bolesti - Preventivne mere za bezbedan rad


ELEMENTARNA NEPOGODA

Poplave - Bespovratna sredstva


PRIVREDA

Dodatna direktna podrška za privredu - Još dva meseca - po 18.000 dinara zaposlenima


NARODNA BANKA SRBIJE

Mere i aktivnosti za banke i davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 novi moratorijum (zastoj u otplati obaveza)


NARODNA BANKA SRBIJE

Olakšavanje pristupa građana kreditima za kupovinu prvog stana


INSTRUKCIJA

Isplata na osnovu jednokratnog punomoćja


KOMUNALNA MILICIJA

Snimanje na javnom mestu - Način snimanja i saopštavanja namere snimanja


PARNIČNI POSTUPAK

Dozvoljenost žalbe punomoćnika kome je kao advokatu odobren privremeni prestanak bavljenja advokaturom


PRAVOSUĐE

Strategija razvoja pravosuđa za period 2020-2025. godine


JAVNI BELEŽNICI

Početak primene propisa


PARNIČNI POSTUPAK

Isključenje i izuzeće sudije u parničnom postupku u kontekstu prava stranke na nezavistan i nepristrasan sud


VELIKANI NAŠE PRAVNE MISLI

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije - Vršenje sudijske funkcije


VELIKANI NAŠE PRAVNE MISLI

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije - Strani ulagač i jednokratni porez na ekstra dohodak


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)