POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

UVEĆANE - MARKICE ZA PREVOZ, DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT ... - POVEĆANI NEOPOREZIVI IZNOSI

Uvećane markice za prevoz 2015

Od 01.02.2015. godine - NEOPOREZIVI IZNOSI naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju i na službenim putovanjima, dnevnica za službena putovanja u zemlji, stipendija i kredita, solidarne pomoći za slučaj smrti i bolesti, poklona, nagrada i drugih davanja - uvećani su (usklađeni indeksom potrošačkih cena).
Na osnovu člana 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12 i 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14 i 68/14 - dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon), Vlada je (u "Sl. glasniku RS", br. 5/2015, od 20.01.2015) objavila - Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana.

Ovim aktom se usklađuju iznosi iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12 i 114/12 – US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14 i 68/14 - dr. zakon).

Konkretno, radi se o neoporezivim iznosima na prihode, koji su posebno izuzeti odredbama Zakona (čl. 9, 15a, 18. i 21a), odnosno o iznosima za koje se umanjuje osnovica za obračun poreza (u nastavku, navešćemo samo neke od njih).

U vezi - ZARADA
 • neoporezivi iznos zarade je - 11.433 dinara mesečno
  • Od 1. februara 2014. godine - do 31. januara 2015. - ovaj iznos je bio - 11.242 din

Podsetimo:

 • Pod zaradom se podrazumeva - zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, ugovora sa poslodavcem o obavljanju privremenih i povremenih poslova, kao i na osnovu ugovora zaključenog preko omladinske ili studentske zadruge.
 • Zarada se umanjuje za 11.433 dinara mesečno - u punom iznosu, za zaposlenog koji radi sa punim radnim vremenom.

U vezi - TROŠKOVA PREVOZA (na i sa posla)
 • neoporezivi iznos naknade za prevoz do/od posla - 3.612 dinara mesečno
  • Od 1. februara 2014. godine - do 31. januara 2015. - ovaj iznos je bio - 3.552 din

Podsetimo:

 • Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu - naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju (za dolazak na posao i povratak sa posla) - do visine cene mesečne pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza (ako ne postoji mogućnost da se obezbedi mesečna pretplatna karta), a najviše do 3.612 dinara (shodno članu 18. tačka 1. Zakona).

U vezi - TROŠKOVA PREVOZA (na službenom putovanju)
 • neoporezivi iznos naknade prevoza na službenom putu - do 6.322 dinara mesečno
  • Od 1. februara 2014. godine - do 31. januara 2015. - ovaj iznos je bio - 6.216 din

Podsetimo:

 • Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu - naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu i drugim propisima, odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe - do iznosa 30% cene jednog litra super benzina, a najviše do 6.322 dinara mesečno (shodno članu 18. tačka 4. Zakona).

U vezi - DNEVNICA za službeno putovanje
 • neoporezivi iznos dnevnica za službeno putovanje - 2.168 dinara mesečno
  • Od 1. februara 2014. godine - do 31. januara 2015.  - ovaj iznos je bio - 2.132 din

Podsetimo:

 • Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu - dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa od 2.168 dinara, odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa (shodno članu 18. tačka 2. Zakona).

U vezi - POMOĆI - za slučaj bolesti, invalidnosti, rehabilitacije ili smrti
 • neoporezivi iznos solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - 36.123 dinara
  • Od 1. februara 2014. godine - do 31. januara 2015. - ovaj iznos je bio - 35.519 din
 • neoporezivi iznos pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - 63.214 dinara
  • Od 1. februara 2014. godine - do 31. januara 2015. - ovaj iznos je bio - 62.157 din

Podsetimo:

 • Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu - solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - do 36.123 dinara (shodno članu 18. tačka 5. Zakona).
 • Ne plaća se porez na dohodak građana na primanja zaposlenog po osnovu - pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - do 63.214 dinara (shodno članu 9. tačka 9. Zakona).
U vezi -JUBILARNIH NAGRADA ZAPOSLENIMA
 • neoporezivi iznos jubilarne nagrade zaposlenom - 18.060 dinara godišnje
  • Od 1. februara 2014. godine - do 31. januara 2015. - ovaj iznos je bio - 17.758 din
 • neoporezivi iznos – za poklon deci povodom Nove godine - 9.031 dinara godišnje
  • Od 1. februara 2015. godine - do 31. januara 2015. - ovaj iznos je bio - 8.880 din

Podsetimo:

 • Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu - jubilarne nagrade zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - do 18.060 dinara godišnje (shodno članu 18. tačka 7. Zakona).
 • Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu - poklona deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - do 9.031 dinara godišnje po jednom detetu (shodno članu 18. tačka 6. Zakona).
U vezi – DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG I PENZIJSKOG OSIGURANJA
 • neoporezivi iznos premija  - 5.420 dinara godišnje
  • Od 1. februara 2014. godine - do 31. januara 2015. - ovaj iznos je bio - 5.329 din

Podsetimo:

 • Ne plaća se porez na zarade na - premiju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - osiguranika uključenog u dobrovoljno zdravstveno osiguranje u zemlji i - penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - člana dobrovoljnog penzijskog fonda -  U ukupnom iznosu koji ne može biti veći od 5.420 dinara mesečno (shodno članu 21a Zakona).

 

U vezi drugih neoporezivih iznosa (stipendije i kredita učenika i studenata, naknade za ishranu sportistima itd) – videti Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana

 

Videti detaljnije - propis:

LJ.M.V.

Objavljeno: 03.03.2015.

Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Sasa
Ukupno: 2
Komentar
Radno vreme
Komentar #2 objavljen : Mon November 02, 2015, 14:45:07
Da li se polazak na teren i sama voznja sluzbenog auta do mesta rada racuna u radno vreme?? npr. BGD-Uzice..

Unapred hvala !!!!
INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za mart 2020.

Agencijsko zapošljavanje - Novi i fleksibilniji način

PRAVNA POMOĆ

Povodom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

SUDSKA PRAKSA - Apelacioni sud u Beogradu

Softver - nezakonito korišćenje, neovlašćeno umnožavanje, zloupotreba aplikacije

Suđenje u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA - Privredni apelacioni sud

Parnični postupak - dozvoljenost tužbe, odbacivanje tužbe

IZVRŠNI POSTUPAK

Skraćeni izvršni postupak pred Privrednim sudom

SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONO PRAVO

Opasna stvar i odgovornost za štetu


VELIKANI PRAVNE MISLI

Prof. dr Radomir Lukić - Tumačenje prava - Pojam, značaj i pravna praznina - Analogija, argumentum a contrario i usko tumačenje izuzetaka


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)