POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Ustavni sud procenio i odlučio: Rukovodilac organa državne uprave – MOŽE da izdaje direktive – ALI u skladu sa zakonskim ovlašćenjima

Ustavni sud Srbije

Odnosno - direktor uprave, organa uprave u sastavu ministarstva – rukovodi upravom, obezbeđuje jedinstvenu primenu propisa iz svoje oblasti (koja se ostvaruje aktima ministra - pravilnici, naredbe, uputstva, obavezne instrukcije), koordinira radom unutar organa (određuje način rada, postupanja i ponašanja zaposlenih u organu državne uprave i u toj funkciji sam neposredno izdaje interna akata za rad - uputstva, naredbe, instrukcije i dr.), ali NE DONOSI SAM akte koji su zakonom “dati u nadležnost” ministru (direktor uprave daje predlog ministru).

Konkretno, radi se o Direktivi o poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću zaposlenih i postavljenih lica u Poreskoj upravi, broj 110-47/2005-05 od 27. decembra 2005. godine, koju je izdao direktor Poreske uprave (u daljem tekstu: Direktiva).

Direktivom su određeni poslovi koji su nespojivi sa službenom dužnošću zaposlenih i postavljenih lica u Poreskoj upravi i uređena je odgovornost za nepoštovanje odredbi Direktive (tačka 1.). Odredbama tačke 4. Direktive propisano je: da zaposleni i postavljena lica ne mogu voditi poslovne knjige, sastavljati poreske prijave i poreske bilanse poreskih obveznika, računovodstvene izveštaje i druge evidencije koje su u vezi sa poslovanjem poreskog obveznika, niti im pružati stručnu i pravnu pomoć, osim pružanja osnovne pravne pomoći neukoj stranci u skladu sa zakonom (stav 1.), s tim da ove poslove (nespojive sa službenom dužnošću) zaposleni i postavljena lica ne mogu obavljati lično niti preko članova svoje porodice (stav 2.), a pod - članom porodice, u smislu ove direktive, smatraju se - bračni i vanbračni drug, krvni srodnik u pravoj liniji, u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva, usvojilac i usvojenik, tazbinski srodnik zaključno sa prvim stepenom srodstva (stav 3.).  

Ustavnom sudu podnete su inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Direktive, jer - prema navodima inicijatora, osporenom Direktivom uskraćuje se pravo na rad i izbor "slobode zanimanja" članovima porodice zaposlenih u Poreskoj upravi, jer im se zabranjuje da obavljaju određene poslove.

U odgovoru, donosilac osporenog akta odbija navode inicijatora kao neosnovane, jer se osporena Direktiva odnosi - isključivo na zaposlene u Poreskoj upravi i za njih predviđa određena ograničenja u bavljenju drugim poslovima, dok se članovima porodice zaposlenih u Poreskoj upravi ni na koji način ne ograničava pravo na rad i izbor zanimanja. 

U sprovedenom postupku, shodno članu 112. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", broj 109/07), Ustavni sud je utvrdio da je osporena Direktiva doneta od strane nenadležnog organa, odnosno da - nije u saglasnosti sa zakonom, a samim tim ni sa Ustavom (koji u članu 195. stav 1. utvrđuje da podzakonski opšti akti Republike Srbije moraju biti saglasni zakonu).

 

Radi se o odredbama sledećih zakona:

 - Zakon o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05 i 101/07) kojim je propisano da rukovodilac organa državne uprave može da izdaje direktive kojima određuje način rada, postupanja i ponašanja zaposlenih u organu državne uprave i da se direktivom ne može određivati način postupanja i rešavanja u upravnoj stvari (član 44.)

- Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70,03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09 i 53/10) čijim je članom 167. stav 4. tačka 5) propisano: da na predlog direktora Poreske uprave, ministar uređuje, pored ostalog, poslove koji su nespojivi sa službenom dužnošću (član 167. stav 4. tačka 5)).  

Shodno ovim odredbama, a s obzirom na to da je osporenu Direktivu izdao direktor Poreske uprave, a da su njome uređeni poslovi koji su nespojivi sa službenom dužnošću zaposlenih i postavljenih lica u Poreskoj upravi, Ustavni sud je utvrdio da direktor Poreske uprave nije imao zakonska ovlašćenje za donošenje osporenog akta. Ovo iz razloga što je prema odredbi člana 167. stav 4. tačka 5) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, direktor Poreske uprave, kao lice koje rukovodi ovim organom, ovlašćen samo za davanje predloga koji su poslovi nespojivi sa službenom dužnošću zaposlenih u Poreskoj upravi, dok je ovlašćenje za uređivanje ovog pitanja, prema istoj zakonskoj odredbi, izričito dato ministru.

Takođe, Ustavni sud ukazuje da uređivanje navedenog pitanja posebnim zakonom, s obzirom na princip lex specialis derogat legi generali, u konkretnom slučaju - isključuje primenu načelnog ovlašćenja rukovodioca organa državne uprave da izdaje direktive kojima određuje način rada, postupanja i ponašanja zaposlenih u organu, sadržanog u članu 44. stav 1. Zakona o državnoj upravi koji je naveden kao pravni osnov za donošenje osporenog akta. 

Kako je Ustavni sud utvrdio da osporena Direktiva u formalnopravnom smislu nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom, jer ju je doneo nenadležni organ, to nije bilo potrebe da se vrši ocena ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredaba Direktive 

Na osnovu odredbe člana 168. stav 3. Ustava, Direktiva navedena u izreci prestaje da važi danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda u "Službenom glasniku Republike Srbije" – (objavljena je 24.12.2010. godine, u broju 98/2010).  

 

Videti detaljnije:

 

Pročitajte i povezane tekstove:

Ustavni sud presudio: IZDAVANJE POTVRDE - JEDINI ponuđač predmeta javne nabavke - van ovlašćenja

Ustavni sud presudio: 9 godina i 6 meseci NIJE RAZUMAN ROK ZA IZVRŠENJE PRESUDE

 

LJ.M.V. 

Objavljeno: 18.01.2011.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
neobavesteni
Ukupno: 3
Komentar

Komentar #3 objavljen : Thu February 24, 2011, 20:34:23
Vidi, vidi. Pa to nije loše,mislim znati da ima negde nesto zapisano i da nije sve bas kako mi padne na pamet.

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2018.

IZMENE PROPISA

Pospešivanje povoljnijeg poslovnog okruženja i daljeg razvoja privrede Republike Srbije


Oportunitetni troškovi

Danijela Dukić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu


Prikaz izmena i dopuna Zakona o stečaju od 8. juna 2018. godine
dr Vladimir Kozar, vanredni profesor Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

Jedan ustavno-pravni aspekt Zakona o osiguranju iz 2014. godine

Mr Slobodan Ilijić, član Predsedništva Udruženja pravnika Srbije

PRIVREDNO PRAVO

Privredni apelacioni sud - pitanja i odgovori - Izvršenje i obezbeđenje - Radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova RS

Demografija i penzije
Dr Jovan Ćirić, sudija Ustavnog suda Republike Srbije

Prestanak radnog odnosa prema Zakonu o zaposlenima u javnim službama
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji

Prava i dužnosti zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
Dr Vesna Bilbija, Savetnik, Upravni sud Republike Srbije, Odeljenje u Novom Sadu

Pravni osnov kao element tužbe

Dragoslav Đokić, advokat u penziji

PRIVREDNI PRESTUPI
Privredni apelacioni sud - pitanja i odgovori - Privredni prestupi - Radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova RS

FILOZOFIJA PRAVA
Pravo i moral

BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)