POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

STUPANJE NA SNAGU PROPISA

Danas stupa na snagu Izmena Zakona o visokom obarazoavanju

U „Sl. glasniku RS“, br. 67/2021, od 02.07.2021. godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji STUPA NA SNAGU – 10. jula 2021. godine.

Ovo je kompleksna i značajna izmena, a razloge za njeno donošenje najbolje je objasnio Predlagač u svom Obrazloženju, kako sledi:

 „ II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA 

U Zakonu o visokom obrazovanju, koji je donet 2017. godine, potrebno je izmeniti i dopuniti jedan broj odredbi koje se odnose na propisani sistem obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, u cilju uspostavljanja odgovarajućeg pravnog okvira da Nacionalno akreditaciono telo u potpunosti ispuni Evropske standarde i smernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ESG) u pogledu nezavisnosti u postupanju i u donošenju konačnih odluka o proveri kvaliteta u visokom obrazovanju i ponovo stekne status punopravne članice u okviru Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), a što je od značaja za pozicioniranje Republike Srbije u evropskom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja.

U procesu primene Zakona uočeni su određeni problemi na relaciji usklađivanja zakonskih propisa sa potrebom definisanja okvira teološkog obrazovanja u Republici Srbiji usklađenog sa njegovim posebnostima.

Uvažavajući potrebu zakonskog uobličavanja posebnog položaja visokoškolskih ustanova koje ostvaruju studijske programe za potrebe - policijskog, odnosno vojnog i obrazovanja za potrebe nacionalne bezbednosti, Zakon o visokom obrazovanju već sadrži odredbe o regulisanju visokog obrazovanja u tim oblastima iz uvažavanje njihovih posebnosti.

Načelo kooperativne odvojenosti crkve i države, koje je izraženo u više odluka Ustavnog suda Srbije i koje je kao pravni standard opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava primenjeno u uporednom zakonodavstvu većeg broja evropskih zemalja predstavlja osnov za postavljanje zakonskog okvira za priznavanje instituta saglasnosti crkve ili verske zajednice u pitanjima teološkog obrazovanja i odabira lica koja će teološka znanja primenjivati i prenositi.

Predviđene izmene i dopune se odnose na visokoškolske ustanove koje ostvaruju akademske studijske programe u oblasti teologije jedne od tradicionalnih crkava i verskih zajednica, koje imaju viševekovni istorijski kontinuitet i čiji je pravni subjektivitet stečen na osnovu posebnih zakona.

U pogledu osobenosti koji proizlaze iz ciljeva i prirode teološkog obrazovanja, a radi očuvanja identiteta duhovnih i moralnih vrednosti koje su osnov identiteta crkve, odnosno verske zajednice čija teologija je predmet izučavanja, potrebno je izvršiti izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju propisivanjem dodatnih uslova koji se odnose na pribavljanje saglasnosti organa crkve, odnosno verske zajednice u odnosu na lica koja vrše službu učenja na visokoškolskoj ustanovi, kao i saglasnost za upis na akademski studijski program na svim nivoima.

Takođe, u zakonu je potrebno propisati nove rokove za završetak studija za studente koji su upisani na studije prema propisima koji su važili do 10. septembra 2005. godine, a koji do kraja školske 2019/2020. godinu nisu uspeli da završe studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, kako bi to mogli da učine u narednom periodu u trajanju od jedne školske godine.  „

Skrećemo pažnju da Nacionalno akreditaciono telo (pored organa upravljanja, organa poslovođenja i stručnog) sada ima i žalbeni organ - Komisiju za odlučivanje po žalbama . Konkretnije, dodaje se novi član 21a kojim se propisuje - žalbeni organ Nacionalnog akreditacionog tela - Komisija za odlučivanje po žalbama na rešenja Komisije za akreditaciju o odbijanju zahteva za akreditaciju visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa, njen sastav, mandat, izbor i razrešenje njenih članova. Takođe, dodat je i novi član 23a kojim se uređuje podnošenje i rešavanje po žalbi na rešenje Komisije za akreditaciju o odbijanju zahteva za akreditaciju visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa, pravo visokoškolske ustanove kojoj je odbijen zahtev za akreditaciju na podnošenje novog zahteva i pravo recenzenata na odgovarajuću naknadu za rad u žalbenoj potkomisiji

Detaljnije o ovim izmenama možete videti u tekstu - Razlozi donošenja sa Objašnjenjima osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja iz Obrazloženja Predlagača Zakona

Takođe podstećamo da je u istom broju službenog glasila - 67/2021 - objavljen i - Zakon o studentskom organizovanju, koji u članu 23. propisuje da danom stupanja na snagu tog zakona - osmog dana od dana objavljivanja (što je takođe – 10. juli 2021. godine) - prestaje da važi odredba člana 66. st. 2-6. ovog zakona (odredbe o Studentskom parlamentu – broj članova, mandat, način izbora … i drugo što je regulisano odredbama Zakona o studentskom organizovanju).

 

VIDETI – Zakon o visokom obrazovanju

           – Zakon o studentskom organizovanju

           – Razlozi donošenja sa Objašnjenjima osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja iz Obrazloženja Predlagača Zakona

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2021.

PRAVA PACIJENATA

Pojam i prava pacijenata


SOCIJALNA ZAŠTITA

Stvaranje Srbije bez barijera za osobe sa invaliditetom


SUDSKA PRAKSA – PRIVREDNI PRESTUPI

Zakon o računovodstvu


MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

Računovodstvo


VLADA

Vlada usvojila niz propisa


IZVRŠNI POSTUPAK

Neke dileme povodom zatezne kamate u izvršnom postupku


UPRAVA

Referendum - Konsultacije o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi


PROSVETA

U Srbiji uvedeno 4.000 novih radnih kvalifikacija


RADNO PRAVO

Zapošljavanje - Javna rasprava o Nacrtu zakona o angažovanju zbog većeg obima posla do 22. septembra


RADNO PRAVO

Kolektivni ugovori


OBLIGACIONO PRAVO

Osnov ugovora


VLADA

Usvojen Predlog zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti ćiriličnog pisma


PREDLOG ZAKONA

Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti ćiriličnog pisma


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)