POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

SAOBRAĆAJ, POLICIJA I MI (PRAVILA PONAŠANJA)

Pravila ponasanja policije

Policijski službenici - pružaju pomoć učesnicima u saobraćaju, kojom se postiže veća bezbednost saobraćaja ili njegovo neometano odvijanje, kao i drugu pomoć u granicama svojih mogućnosti i ovlašćenja. Policijski službenici - vrše kontrolu saobraćaja, neposredno regulišu saobraćaj na putevima i vrše druge poslove (koje policijski službenici obavljaju u vezi sa bezbednošću saobraćaja).


Ministar unutrašnjih poslova, na osnovu člana 2. stav 5. i člana 278. stav 6. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09 i 53/10), doneo je Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 69/2010 od 24.09.2010 i stupio na snagu – 2. oktobra 2010. godine (u daljem tekstu: Pravilnik).


Dakle, policijski službenici:
- pružaju pomoć učesnicima
u saobraćaju
- obavljaju poslove KONTROLE SAOBRAĆAJA
- neposredno REGULIŠU SAOBRAĆAJ  


U vršenju poslova kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima -policijski službenici obraćaju se učesnicima u saobraćaju - pristojno i ozbiljnim tonom i na jasan i razumljiv način saopštavaju razloge zbog kojih im se obraćaju.

Ove poslove (kontrole i regulisanja) vrše u uniformi (samo izuzetno u građanskom odelu) i, po pravilu, u svetloodbojnom (reflektujućem) prsluku sa natpisom "POLICIJA".

 

Vršenje poslova KONTROLE (shodno Pravilniku) podrazumeva:

- kontrolu saobraćaja na putevima
- kontrolu nad vozačima i
- kontrolu nad vozilima


Neposredno regulisanje saobraćaja
(shodno Pravilniku) obavlja se kao:

- stalno regulisanje saobraćaja - svakodnevno, u određeno doba dana;
- povremeno regulisanje saobraćaja - na mestima i u vreme očekivanog ili vanrednog povećanja saobraćaja na putevima i njegovog otežanog odvijanja (dani vikenda, sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu, saobraćajne nezgode i sl.);
- interventno regulisanje saobraćaja - neposredno regulisanje koje vrše policijski službenici na raskrsnicama ili drugim mestima na putu.


Kontrola saobraćaja na putevima – obavlja se na način kojim se
(policijski službenici nastoje) u što manjoj meri - ometaju učesnici u saobraćaju i izbegava poremećaj saobraćaja u celini, a obezbeđuje se kontrola koja je bezbedna po policijskog službenika, lica nad kojima se vrši kontrola i druge učesnike u saobraćaju.

Dok obavljaju poslove kontrole saobraćaja na putevima - policijski službenici preduzimaju radnje i mere u vezi sa drugim policijskim poslovima, osim ako bi zbog toga nastao takav poremećaj saobraćaja da bi pretila neposredna opasnost od saobraćajne nezgode ili nastala veća materijalna šteta.

Policijski službenik (prilikom kontrole učesnika u saobraćaju) - preduzeće mere sa dužnom pažnjom i poštovanjem ličnosti i dužan je da se stara o poštovanju ličnosti, dostojanstvu kontrolisanog lica, da isto ne bude u neprimerenom položaju i izloženo nepovoljnim atmosferskim prilikama. 

 

Policijski službenik (prilikom kontrole učesnika u saobraćaju):

- pozdravlja rukom i rečima, nakon čega mu (vozaču)
- saopštava - da se radi o kontroli,
- saopštava - razlog zaustavljanja, odnosno predočava učinjeni prekršaj
- predočava (i vozaču i putnicima) - da ne smeju da napuštaju vozilo (osim ako im on to ne dozvoli)
- predočava (vozaču) - da će moći da se uključi u saobraćaj - tek kad mu on to odobri.
- traži (od vozača) da pokaže i da mu da na uvid - dokumenta kojima dokazuje da ispunjava uslove za upravljanje vozilom i da vozilo (kojim upravlja) ispunjava uslove za učešće u saobraćaju.


Kontrola VOZAČA – vrši se
radi utvrđivanja da li imaju odgovarajuću vozačku dozvolu i da li ispunjavaju druge zakonom propisane uslove da upravljaju vozilom, a naročito da li su u stanju da bezbedno upravljaju vozilom.

Kontrolom vozača utvrđuje se:

- da li vozač poseduje vozačku dozvolu koja mu daje pravo na upravljanje tim vozilom;
- da li je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja i da li ima zabrana ili ograničenja;
- da li je vozačka dozvola verodostojna (autentična);
- da li je vozač - umoran, bolestan, ili je pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih supstanci i sl. tako da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom.


Prilikom obavljanja kontrole, policijski službenik
- može tražiti od lica (koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom) da - pokaže i da mu da na uvid - vozačku dozvolu, ličnu kartu ili drugu ispravu koja može poslužiti za utvrđivanje identiteta, tahografski uložak, uverenje o ispravnosti prepravljenog vozila, odnosno potvrdu o ispravnosti prepravljenog vozila na pogon na gas, vršiti provere njegovih podataka kroz evidencije i preduzimati prema vozačima propisane radnje i mere.

Ukoliko vozač - očigledno pokazuje znake umora, bolesti, povrede, odnosno neuravnoteženog duševnog stanja i ukoliko je očigledno smanjena njegova sposobnost za upravljanje vozilom - policijski službenik će ga dovesti u zdravstvenu ustanovu radi podvrgavanja stručnom pregledu.

U cilju utvrđivanja da li je vozač - pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih supstanci i sl. - policijski službenik će ga podvrgnuti ispitivanju odgovarajućim sredstvima (alkometar, droga test i dr.), a ukoliko to (iz očigledno opravdanih razloga) nije moguće – dovešće ga u najbližu odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi podvrgavanja stručnom pregledu.

Vozač ima pravo, ukoliko osporava količinu alkohola izmerenu odgovarajućim sredstvima (i policijski službenik će mu to omogućiti) da - na licu mesta podnese zahtev i da na sopstveni trošak bude podvrgnut analizi krvi, krvi i urina ili drugih telesnih materija.

Kontrola VOZILA – vrši se radi utvrđivanja da li je vozilo upisano u jedinstveni registar vozila i da li postoji registraciona nalepnica, da li je ono tehnički ispravno i da li u pogledu tereta odgovara uslovima propisanim za vozila u saobraćaju.

 

Kontrolom vozila utvrđuje se:

- da li je upisano u jedinstveni registar vozila i da li ima ispravu o vozilu (saobraćajna dozvola, potvrda o privremenoj registraciji, registarske tablice, registraciona nalepnica) i da li joj je istekao rok važenja;
- da li ima propisane uređaje i opremu i da li su ispravni;
- da li ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija, sa ili bez tereta, ukupne mase, najveće dozvoljene ukupne mase i osovinskog opterećenja, kao i druge posebne uslove - ako se oni traže za dato vozilo.


Neposredno regulisanje saobraćaja
– sastoji se u izdavanju naređenja o načinu na koji učesnici u saobraćaju moraju postupati i ponašati se u saobraćaju na raskrsnici ili drugom mestu na putu.


U vršenju svojih ovlašćenja (shodno Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima i Pravilniku), policijski službenik - može:

- Isključiti vozača iz saobraćaja
- Isključiti vozilo iz saobraćaja
- Zadržati vozača
- Uputiti vozača na kontrolni lekarski pregled
- Uputiti vozilo na kontrolni tehnički pregled
- Podvrgnuti vozača  - utvrđivanju prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci
-
Zaustaviti vozilo, odnosno uputiti radi zaustavljanja vozila na bezbednom mestu
- I
zdati nalog za napuštanje puta
- Izdati nalog za uklanjanje, odnosno premeštanje vozila
- Izdati nalog za postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila
- Izdati nalog da se izvrši merenje osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase vozila
- Oduzeti  predmete prekršaja
- Oduzeti  obrazac strane vozačke dozvole (kada vozač poseduje više od jedne vozačke dozvole)
- Naložiti mere za otklanjanje, odnosno sprečavanje nastanka opasnosti na putu
- Vršiti snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju korišćenjem odgovarajućih sredstava (u cilju dokumentovanja prekršaja i drugih delikta u saobraćaju, sa ili bez spoljnih obeležja policije)

 


Detaljnije, o načinu vršenja ovlašćenja, pravima i obavezama – videti:

 

Pročitajte i povezane tekstove:

VOZAČI - PAZITE I NA KVALITET VOZILA I OPREME

KACIGA GLAVU ČUVA

VOZAČI - NEMA VIŠE TELEFONIRANJA, GLASNE MUZIKE, NASILNIČKE VOŽNJE

LJ.M.V. 

Objavljeno: 05.10.2010.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Prikaz komentara 1 do 10 od ukupno 29 | Sledeća | Poslednja strana
Tomislav
Ukupno: 29
Komentar
KONTROLA VOZILA
Komentar #29 objavljen : Mon August 01, 2016, 10:34:57
Intersuje me sme li policija da zaustavlja i vrsi kontrolu vozila na saobracajnoj raskrsnici?
milos
Ukupno: 29
Komentar
oduzimanje vozila
Komentar #28 objavljen : Mon November 02, 2015, 20:48:28
Pozdrav zanima me dali neko zna da mi kaze dali policajci prilikom oduzimanja taxi vozila (zbog permutacije broja na motoru od strane tehnickog pregleda prilikom uvoza vozila)imaju pravo da mi ne dozvole da uzmem taxi opremu iz vozila iako su u potvrdi o oduzimanju vozila naveli samo vozilo kljuc za paljenje i saobracajnu dozvolu unapred hvala
Nišlija
Ukupno: 29
Komentar
Policija
Komentar #27 objavljen : Sun November 01, 2015, 12:56:16
Policija mora da radi po zakonu. U Niš-u zakon tumači svaki policajac kako mu se prohte. Većina je jedva školu završila. Ne znaju ni osnovna pravila ponašanja. Vrlo loše, stvarno vrlo loše.
Mislim da bi situacija u saobraćaju bila nmogo bolja kada bi stvarno policija radila posao kako treba. Par puta sam video Policiju u patrolnom vozilu, u ranim jutarnjim satima kako otvorenih usta spava pored puta. Konkretno na Matajevačkom putu na ulazu u Niš - istok.
Uniforme prljave i masne, smrde, nose kese i puše ulicom. I sve to u jadnoj plavoj službenoj uniformi.
Većina sebe smatra zakonom i tako nastupaju prilikom kontrole.
Trebalo bi jednom za svagda to promeniti.
Žarko
Ukupno: 29
Komentar
Propisna udaljenost
Komentar #26 objavljen : Tue October 20, 2015, 09:02:36
Molim Vas za informaciju .Na kojoj udaljenosti saobracajni policajac ima pravo da zaustavi vozaca motornog vozila(VOZILO U POKRETU), a policajac se nalazi se u suprotnom pravcu od kretanja motornog vozila na udaljenosti vise od 12 metara.
vozac
Ukupno: 29
Komentar
Re: Način vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja
Komentar #25 objavljen : Mon October 12, 2015, 09:17:08
sta je sa kontrolom vozaca kamiona..oni si pokretne bombe jer ih poslodavci primoravaju na danonocni rad van svake pameti..
Arpad
Ukupno: 29
Komentar
Ko utvrdjuje tehnicku ispravnost vozila?
Komentar #24 objavljen : Tue September 08, 2015, 10:42:56
Koliko je jedan saobracajni policajac strucan i cime je opremljen da bi mogao proveriti tehnicku ispravnost vozila - cemu sluzi nalepnica na sofersajbni? Za mene on je potpuno nekompetentan i neopremljn za takvu kontrolu. Ako zove, neka on i plati vanredni tehnicki pregled, pa i ako je nesto neispravno tada cu da platim samo kaznu ali ne i pregled, on je zvao. Nije on strucan a ni opremljen da vrsi bilo kakvu proveru tehnicke ispravnosti vozila na putu dok je nalepnica vazeca. Cak i da registracija vazi dve godine i onda samo vanredan tehnicki priznajem, nista vise. Ako zbog neispravnosti mog vozila ja izazovem nezgodu, e onda neka ja i odgovaram za to! Arpad
Milan
Ukupno: 29
Komentar
Pitanje
Komentar #23 objavljen : Fri April 10, 2015, 18:49:10
Zanima me kako ja da se zalim ako nesto od ovoga nije po pravilniku i kome. Izgleda da je ovde sve lepo napisano kako njima odgovara i da oni mogu da pisu kazne a narod nema pravo glasa.
Nepoznat
Ukupno: 29
Komentar
nasrtaj saobracajca
Komentar #22 objavljen : Mon December 23, 2013, 15:56:03
dali saobracajna policija ima pravo da nasilnickim tonom i nasilnickim ponasanjem nasrce na kontrolisana lica i tom prilikom sa izderavanjem da vas uhvati za rever jakne i povuce kao da ste neki okoreli kriminalac jer sam ja zrtva jedne takve situacije.ako su uniformisani to ne znaci da imaju svu vlast nad ljudima i razlog da se tako ophode i ponasaju.ja ovde govorim o pojedincu ali verujem da ima jos takvih ne izivljenih sluzbenika.nazalost.
JOHAN
Ukupno: 29
Komentar
Način vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja
Komentar #21 objavljen : Fri February 22, 2013, 11:54:11
MOJ KOMENTAR JE, ZAŠTA VAM SLUŽE POLJA ZA KOMENTARE, KOJE I NE OBJAVLJUJETE,JER SE VIDI IZ KOJE JE GODINE OVAJ, JEDAN JEDNITI. OVO MU DOĐE ,KAO IMATE NEKI VAŠ SAJT. EEEEE,BRATE, KOJE LI ZEMLJE NEPISMENE. SVE SELJAN DO SELJANA.
saša
Ukupno: 29
Komentar
upaljena svetla
Komentar #20 objavljen : Thu February 21, 2013, 16:12:30
Ko izmisli ova upaljena svetla po danu je, jedna od glupih pravila,definitivno.Na auto-putevima i ima nekog smisla,ali svakodnevno, po lokalu,gde stalno pališ-gasiš, je bez razloga.U ovom slučaju, samo majstori imaju posao,a mi samo troškove više,jer normalno da će se u ovakvim uslovima veoma često kvariti, i samim tim vozilo biti u neispravnom stanju.E, a onda nastupa policija i naravno sledi...Gde su Vam ti komentari, ima li koga?
Prikaz komentara 1 do 10 od ukupno 29 | Sledeća | Poslednja strana
 

Zakon o javnim nabavkama
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(02.04.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/476554/Brojevi-bolji-mora-se-slusati-Krizni-stab

https://www.politika.rs/sr/clanak/476859/Kon-Medicinski-deo-Kriznog-staba-je-kocnicar-u-popustanju-mera

https://www.politika.rs/sr/clanak/477338/U-Kini-proizvode-100-miliona-doza-vakcine-Sputnjik-V

Postavljen spomenik despotu Stefanu Lazareviću

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za april 2021.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Objavljen Zakon o klimatskim promenama


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Prvi ugovori za čistiji vazduh u 31 gradu i opštini


VEŠTAČENJE

Veštačenje posledica povreda kičmenog stuba i karlice


UNUTRAŠNJI POSLOVI

Potpisan Sporazum o saradnji MUP-a i Udruženja osiguravača Srbije


IZ DRUGIH IZDANJA

Polemike posle predloga za promenu koncepta nužne odbrane - Suština je u tumačenju Zakona


SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO

Primena instituta nužne odbrane


DRŽAVNA UPRAVA

NAJU najvažnija institucija za stručno usavršavanje državnih službenika


DIGITALIZACIJA

Digitalna pismenost i digitalna povezanost za sve građane


SUDSKA PRAKSA - NAKNADA ŠTETE

Podeljena odgovornost - doprinos u nastanku štete


RADNO PRAVO

Neke dileme povodom prestanka radnog odnosa zbog otvaranja stečajnog postupka


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji


RADNO PRAVO

Radno vreme


RADNO PRAVO

Komunalna delatnost - Kolektivni ugovor za zaposlene u komunalnoj delatnosti


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ortakluku u našem pravnom sistemu


VLADA

Popis stanovništva u oktobru ove godine


FINANSIJE

Agencija "Fič" potvrdila kreditni rejting Srbije na nivou od BB+


IZ DRUGIH IZDANJA

Gramatički i prirodni rod imenica


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)