POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

NOVI ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU - donet decembra 2015. g, STUPA NA SNAGU - 1. jula 2016. g, ALI neke odredbe (o „proceduralno-tehničkim pitanjima primene) počinju primenu i ranije

Zakon o izvršenju i obezbeđenju 2016

U „Sl. glasniku RS“, br. 106/2015 od 21. decembra 2015. godine - objavljen je NOVI Zakon o izvršenju i obezbeđenju - a koji STUPA NA SNAGU - 1. jula 2016. godine.

Važeći Zakon o izvršenju i obezbeđenju -  usvojen je 2011. godine („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i menjan tri puta.

Ovo je Zakon koji je uveo bitnu novinu - osim sudskih izvršitelja, za sprovođenje izvršenja postali su nadležni i izvršitelji, kao lica od javnog poverenja i imaoci javnih ovlašćenja, koje imenuje (i razrešava) ministar pravde. Ovim zakonom je (pre svega) pokušano da se ubrza postupak izvršenja i obezbeđenja.

Po rečima Predlagača zakona - Ostvarivanju ove legitimne i svrsishodne namere, uostalom, služi i uspostavljanje izvršitelja, kao nove pravosudne profesije u pravnom sistemu Republike Srbije, ali sama metodologija ubrzavanja postupka je, međutim, sporna. Niz opštih instituta (koji nisu svojstveni samo izvršnom postupku) uklonjen je iz zakona: žalba, odlaganje izvršnog postupka, veštačenje.... Potom, normativno uređenje nekih veoma bitnih instituta je skraćeno, pa su postali nejasni (prigovor protiv rešenja o izvršenju, prigovor trećeg lica, rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, protivizvršenje, priroda mera obezbeđenja, načini sticanja založnog prava na nepokretnostima, itd). Takav metod ubrzavanja izvršnog postupka i postupka obezbeđenja je jednostavan, ali problematičan. Njime se, zarad brzine, žrtvuje jasan tok postupka i izaziva nesigurnost.

U Ministarstvu pravde osnovana je radna grupa koja je imala zadatak da preuredi norme Zakona o izvršenju i obezbeđenju kojima se uređuje položaj izvršitelja. Pre svega, trebalo je da se jasno razgraniče oblasti rada izvršitelja u kojima nadzor nad njima vrši Ministarstvo pravde, od onih oblasti rada izvršitelja koje nadzire Komora izvršitelja. Bilo je mišljenja da nejasno razgraničenje nadležnosti sprečava odgovornost izvršitelja. Potom, valjalo je preciznije i obimnije urediti disciplinsku odgovornost izvršitelja, budući da ona u praksi nije bila delotvorna. Drugim rečima, radna grupa trebalo je da se pozabavi slabostima važećeg zakona u trećem segmentu, koji uređuje status izvršitelja.

No, ubrzo se pokazalo da fragmentarne izmene zakona nisu dovoljne. Jasna spoznaja o statusu izvršitelja, time i o oblicima njihove odgovornosti, nije moguća bez precizno definisane procesne uloge i ovlašćenja izvršitelja. Neophodno je da se izvršitelji stave u precizan procesni kontekst, u uređenu poziciju naspram suda i stranaka, da se nedvosmisleno urede procesni odnosi na liniji sud-izvršitelj i procesni odnosi unutar trougla sud-stranke-izvršitelj, da se tečno i tačno propišu ovlašćenja izvršitelja u različitim delovima izvršnog i postupka obezbeđenja. Tek posle te spoznaje - koja ne može da se izvede iz važećeg zakona - može biti govora o izmenama normi o položaju izvršitelja i povećavanju njihove nadležnosti.

Tako je rešeno da se pripremi novi zakon, u kome bi bili detaljno rekonstruisani i rekonstituisani svi segmenti koje uređuje važeći zakon: i procesni, i materijalnopravni, i deo o statusu izvršitelja.

Stoga (zaključuje se u obrazloženju Predlagača) - osnovne ideje novog Zakona su:

  • postići kompromis između brzine izvršnog postupka (pre svega oličene u delovanju izvršitelja) i ujednačavanja  prakse sudova (putem žalbe),
  • proširiti nadležnost izvršitelja (da bi se zadržala i povećala brzina izvršnog postupka),
  • najvažnije akte izvršitelja podvrgnuti pravnom leku, prigovoru o kome odlučuje sud, čime se i ujednačava praksa izvršitelja sa područja istog osnovnog ili privrednog suda,
  • preurediti opšti deo izvršnog postupka i učiniti ga preglednim i sistematičnim,
  • postići jasna rešenja koja treba da izbegnu nesporazume u praksi,
  • rešiti pitanja o kojima zakon ćuti, ponekad od 1956. godine,
  • kauistički redigovati odredbe, kako bi se što više dobilo na pravnoj sigurnosti.

Videti - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - NOVI Zakon o izvršenju i obezbeđenju (Sl. glasnik RS”, br. 106/2015) - RAZLOZI ZA DONOŠENJE NOVOG ZAKONA

 * * *

Rečeno je već da ovaj NOVI Zakon o izvršenju i obezbeđenju - STUPA NA SNAGU - 1. jula 2016. godine (član 551.) - ALI postoje odredbe koje počinju da se primenjuju i RANIJE.

Pre svega ovde bi ukazali na član 549. stav 1. Novog Zakona, kojim je obavezana Komora (izvršitelja) da uskladi svoj Statut (Komore) - sa ovim NOVIM Zakonom - u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog zakona u "Sl. glasniku RS" (što znači - do 20. januara 2016. godine, zaključno).

Takođe, stavom 2. istog člana 549. - obavezani su Ministar i Komora - da propise određene ovim NOVIM Zakonom - donesu u roku od 60 dana od dana objavljivanja ovog zakona u "Sl. glasniku RS" (što znači - do 19. februara 2016. godine, zaključno).

Članom 551. - taksativno su navedene još neke odredbe (članovi i stavovi) Novog Zakona - koji predstavljaju izuzetak od OPŠTEG (1. jul 2016.) stupanja na snagu Zakona i koje su VEĆ STUPILE NA SNAGU (osmog dana od objavljivanja u "Sl. glasniku RS" - što znači da su stupile na snagu 29. decembra 2015. godine).

Obzirom da se radi (pre svega) o određenim “proceduralno-tehničkim pitanjima” koja Ministar, odnosno Komora moraju da preciznije urede (propišu) u svrhu uspešne primene Zakona, logično je da se to uredi pre početka same primene Zakona. 

Videti - DONET JE (KOMPLETNO) NOVI ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU 

* * *

U vezi „datuma“ (i rokova) - podsetili bi na još dva člana (547. i 548.).

Prvo se odnosi na situaciju kada - Izvršni poverioci (u čiju korist je pre početka rada izvršitelja u Republici Srbiji - doneto rešenje o izvršenju, na osnovu izvršne ili verodostojne isprave ili rešenje o obezbeđenju) i koji na dan 1. maja 2016. godine - još vode izvršni postupak ili postupak obezbeđenja - dužni su da se u roku od 1. maja 2016. godine do 1. jula 2016. godine izjasne o tome da li su voljni da izvršenje sprovede sud ili javni izvršitelj. Ako se ne izjasne u roku - izvršni postupak se obustavlja  (član 547. st. 1. i 2).

Ovde je reč o postupcima izvršenja koji su počeli pre nego što su izvršitelji uopšte počeli da rade, pa je izvršenje sprovodio samo onaj koji je i mogao, a to je sud. Izvršnom poveriocu se prepušta da bira da li će izvršenje nastaviti sud (prema zakonu od 2011. godine) ili javni izvršitelj, prema novom zakonu. U principu, oni biraju koji će zakon na njih biti primenjivan, novi ili stari.

Drugo - Novim zakonom predviđeno je da javni izvršitelji moraju da imaju položen pravosudni ispit. To važi - kako za one koji su već imenovani, tako i za one koji plediraju da budu imenovani. Konkretnije, Izvršitelji i zamenici izvršitelja koji su imenovani ili budu imenovani do 1. jula 2016. godine - dužni su da polože pravosudni ispit do 1. januara 2018. godine, a ako do tada (1. januara 2018. g) ne polože pravosudni ispit - biće razrešeni  (član 548. st. 2. i 3.).

 

Videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 11.01.2016.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2019.

RADNO PRAVO

Legitimacija predstavnika sindikata i zaštita pojedinačnih prava zaposlenih


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Postupak sudske zaštite


SUDSKA PRAKSA - Vrhovni kasacioni sud

Radno pravo - Isplata razlike zarade


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Odgovornost za štetu i naknada štete


NAKNADA ZARADE

Ostvarivanje prava na naknadu zarade - Za vreme privremene sprečenosti za rad koja je nastupila od 11.04.2019. godine - potrebna dokumentacija


RADNO PRAVO

Jubilarna nagrada


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Radni odnosi


OBRAZOVANJE

Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije


MIŠLJENJA MINISTARSTVA - MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Šifarnik zanimanja - Pitanja i odgovori


MIŠLJENJA

Stalna konferencija gradova i opština - Prava i obaveze zaposlenih u lokalnoj administraciji


OSIGURANJE

Srpsko pravo osiguranja o statusu društva za posredovanje u osiguranju


SUDSKA PRAKSA - PRIVREDNI APELACIONI SUD

Osiguranje - Prava i obaveze osiguravača


KRIVIČNO PRAVO

Poreska utaja (norma i praksa)


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)