POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - BAKTERIJE I VIRUSI - IZAZIVAČI ZARAZNIH BOLESTI

Bakterije i virusi

Sezona je “komaraca”, a sa njima i mogućnost novih nevolja. Zika virus i virus zapadnog Nila.
Putovati ili ostati? Gde je veći rizik? ... Pitanja koja se aktuelizuju u ovo doba.

Odbrana od ovih patogenih mikroorganizma - predstavlja kompleksnu i stalnu aktivnost celokupnog društva, regulisanu nizom propisa, od kojih je najznačajniji - Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - uređuje se zaštita stanovništva od zaraznih bolesti i posebna zdravstvena pitanja, određuju se zarazne bolesti koje ugrožavaju zdravlje stanovništva Republike Srbije i čije sprečavanje i suzbijanje je od opšteg interesa za Republiku Srbiju, sprovođenje epidemiološkog nadzora i mera, način njihovog sprovođenja i obezbeđivanje sredstava za njihovo sprovođenje, vršenje nadzora nad izvršavanjem ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. 

Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti je - organizovana i sveukupna delatnost društva sa ciljem sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, kao i njihovog odstranjivanja i iskorenjivanja.

Zarazna bolest je - bolest izazvana specifičnim uzročnim agensom koja nastaje kao posledica prenosa agensa ili njegovih toksičnih produkata sa zaražene osobe ili drugog rezervoara na osetljivog domaćina, bilo direktno sa osobe na osobu ili indirektno preko zagađene hrane, vode, predmeta opšte upotrebe, prelaznog domaćina, vektora ili nežive sredine, te razmenom tečnosti koja je kontaminirana uzročnikom zaraze;

Uzročnik zarazne bolesti je - patogeni mikroorganizam, njegov toksični produkt ili prion;

Nosilac uzročnika zarazne bolesti je osoba ili životinja koja nosi uzročnike zarazne bolesti, a nema prisutne simptome i znake bolesti i predstavlja rezervoar infekcije;

Zarazne bolesti su (u smislu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti) podeljene prema sledećim kriterijuma:

- bolesti koje dovode ili mogu da dovedu do značajnog obolevanja i/ili do smrtnog ishoda, a posebno one za čiju je prevenciju potrebna šira koordinacija aktivnosti;

- bolesti gde razmena informacija može da obezbedi rano upozoravanje o pretnji po javno zdravlje;

- retke i ozbiljne zarazne bolesti, koje nisu prepoznate u Republici Srbiji, a za koje grupisanje podataka može da ukaže na faktore odgovorne za njihovu pojavu;

- bolesti za koje postoje efikasne mere sprečavanja u cilju dobrobiti stanovništva;

- bolesti kod kojih poređenje učestalosti sa drugim sredinama može doprineti proceni i unapređenju programa zaštite stanovništva od zaraznih bolesti

Na osnovu gornjih kriterijuma - zarazne bolesti po kategorijama i posebna zdravstvena pitanja nad kojima se sprovodi epidemiološki nadzor i protiv kojih se primenjuju mere sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti su:

1) Bolesti koje se mogu sprečiti imunizacijom

- Difterija (Diphtheria),

- Infekcije uzrokovane hemofilusom influence grupe B (Haemophilus influenzae B cut causa morborum),

- Influenca/Grip uključujući influencu A (H1N1) (Influenzae/Influenzae A (H1N1),

- Morbili/Male boginje (Morbilli),

- Parotitis/Zauške (Parotitis),

- Pertusis/Veliki kašalj (Pertussis),

- Poliomijelitis/Dečja paraliza (Poliomyelitis anterior acuta),

- Rubela/Crvenka (Rubella),

- Variola vera/Velike boginje (Variola vera),

- Tetanus (Tetanus);

2) Polno prenosive bolesti

- Infekcije hlamidijom (Infectio chlamydiasis),

- Gonokokne infekcije (Infectio gonococcica),

- Infekcija uzrokovana virusom humane imunodeficijencije (HIV-om),

- Sifilis (Syphillis);

3) Virusni hepatitisi

- Hepatitis A (Hepatitis A),

- Hepatitis B (Hepatitis B),

- Hepatitis C (Hepatitis C);

4) Bolesti koje se prenose hranom i vodom i bolesti uzrokovane okruženjem (životnom sredinom)

- Antraks (Anthrax),

- Botulizam (Botulismus),

- Kampilobakterioza (Campylobacteriosis),

- Kriptosporidioza ( Cryptosporidiosis),

- Lambliaza (Đardioza) (Labliasis),

- Infekcija uzrokovana enterohemoragijskom E. Koli (Infectio intestinalis per E. Coli enterohaemorrhagicam),

- Leptospiroza (Leptospirosis),

- Listerioza (Listeriosis),

- Salmoneloza (Salmonellosis),

- Šigeloza (Shigellosis),

- Toksoplazmoza (Toxoplasmosis),

- Trihineloza (Trichinelosis),

- Jersinioza (Yersinosis);

5) Ostale bolesti

- Bolesti koje se prenose nekonvencionalnim uzročnicima

- Zarazne spongioformne encefalopatije, varijanta Krojcfeldt-Jakobsove bolesti,

- Bolesti koje se prenose vazduhom

- Legioneloza (Legionellosis)

- Meningokokna bolest (invazivna bolest) (Morbus Meningococcica)

- Pneumokokne infekcije (invazivna bolest) (Infectio Pneumococcal)

- Tuberkuloza (Tuberculosis)

- Težak akutni respiratorni sindrom (SARS) (SARS),

- Zoonoze - osim onih navedenih u (4)

- Bruceloza (Brucellosis)

- Ehinokokoza (Echinococcosis)

- Besnilo (Rabies)

- Q groznica (Q-febris)

- Tularemija (Tularaemia)

- Avijarna influenca kod ljudi (Avian influenzae)

- Infekcija uzrokovana virusom Zapadnog Nila (Febris West Nile)

- Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom (Febris haemorrhagica cum syndroma renali),

- Ozbiljne uvezene bolesti

- Kolera (Cholera)

- Malarija (Malaria)

- Kuga (Pestis)

- Virusne hemoragične groznice (Viral haemorrhagic fevers),

- Bolesti koje se prenose vektorima

- Krpeljski encefalitis (Encephalitis viralis ixodibus);

6) Posebna zdravstvena pitanja

- Bolničke infekcije (infekcije povezane sa zdravstvenom zaštitom),

- Antimikrobna rezistencija.

Detaljnije videti Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, na ovom mestu još nekoliko pojmova.

- Epidemija zarazne bolesti je obolevanje od zarazne bolesti neuobičajeno po broju slučajeva, vremenu, mestu i zahvaćenoj populaciji ili neuobičajeno povećanje broja obolelih sa komplikacijama ili smrtnim ishodom, kao i pojava dva ili više međusobno povezanih slučajeva zarazne bolesti koja se nikada ili više godina nije pojavljivala na jednom području ili pojava većeg broja oboljenja čiji je uzročnik nepoznat, a prati ih febrilno stanje;

- Pandemija zarazne bolesti je obolevanje od zarazne bolesti koja prelazi državne granice i širi se na veći deo sveta ili svet u celini, ugrožavajući ljude u svim zahvaćenim područjima;

- Zaraženim područjem smatra se područje na kojem postoji jedan ili više izvora zaraze i na kome postoje uslovi za nastanak i širenje zaraze;

- Ugroženim područjem smatra se područje na koje se može preneti zarazna bolest sa zaraženog područja i na kome postoje uslovi za širenje zaraze;

- Sprečavanje pojave zarazne bolesti jeste skup mera koje se stalno sprovode u cilju predupređivanja pojave infekcije ili zarazne bolesti;

- Suzbijanje zarazne bolesti jeste skup mera koje se sprovode protiv već prisutne zarazne bolesti, u cilju smanjenja njene učestalosti;

- Imunizacija je preventivna mera zaštite osoba od zaraznih bolesti davanjem vakcina i/ili imunoglobulina humanog porekla, imunobioloških preparata koji sadrže specifična antitela i monoklonskih antitela;

- Hemioprofilaksa je davanje lekova zdravim osobama u cilju sprečavanja nastanka zarazne bolesti;

- Odstranjivanje (eliminacija) određene zarazne bolesti jeste odsustvo klinički ispoljene bolesti na određenoj teritoriji u uslovima postojanja agensa, uz sprovođenje nadzora radi otkrivanja unosa te zarazne bolesti iz drugih zemalja i mera radi sprečavanja njenog prenošenja;

- Iskorenjivanje (eradikacija) određene zarazne bolesti je potpuno odsustvo bolesti i prouzrokovača te bolesti na određenoj teritoriji uz sprovođenje nadzora radi otkrivanja unosa iz drugih zemalja;

Videti i - Program zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti

 - Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

 - ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - REGISTAR POJMOVA (Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti)

- Infekcije u zdravstvenim ustanovama i lekarskim ordinacijama – odgovornost zbog štete od infekcije (nanete pacijentu) – Prof dr. J Rašić, PRAVNI INFORMATOR 6/2016

Pročitajte -

- Komarci nisu preneli zika virus u Srbiju (23.07.2016.)

- GRAĐANI OPREZ U ove dve opštine je izolovan virus zapadnog Nila (28.07.2016)

- Otežano lečenje i oporavak zbog bolničkih bakterija (28.07.2016)

- Prete nam strašne bolesti (17.07.2016.)

 

 

LJ.M.V.

 

Objavljeno: 29.07.2016.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2018.

IZMENE PROPISA

Pospešivanje povoljnijeg poslovnog okruženja i daljeg razvoja privrede Republike Srbije


Oportunitetni troškovi

Danijela Dukić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu


Prikaz izmena i dopuna Zakona o stečaju od 8. juna 2018. godine
dr Vladimir Kozar, vanredni profesor Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

Jedan ustavno-pravni aspekt Zakona o osiguranju iz 2014. godine

Mr Slobodan Ilijić, član Predsedništva Udruženja pravnika Srbije

PRIVREDNO PRAVO

Privredni apelacioni sud - pitanja i odgovori - Izvršenje i obezbeđenje - Radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova RS

Demografija i penzije
Dr Jovan Ćirić, sudija Ustavnog suda Republike Srbije

Prestanak radnog odnosa prema Zakonu o zaposlenima u javnim službama
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji

Prava i dužnosti zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
Dr Vesna Bilbija, Savetnik, Upravni sud Republike Srbije, Odeljenje u Novom Sadu

Pravni osnov kao element tužbe

Dragoslav Đokić, advokat u penziji

PRIVREDNI PRESTUPI
Privredni apelacioni sud - pitanja i odgovori - Privredni prestupi - Radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova RS

FILOZOFIJA PRAVA
Pravo i moral

BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)