POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

KRAJ FEBRUARA – KRAJNJI ROK ZA PREDAJU ZAVRŠNIH RAČUNA

Zavrsni racuni 2012

Bliži se vreme predaje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja (odnosno – bliži se ISTICANJE ROKA za predaju redovnih finansijskih izveštaja) Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), shodno članu 30. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009, 99/2011).

 

 


Pažnja! Za 2014. godinu objavljen je novi tekst pod nazivom:

DOBIT PRAVNIH LICA - UTVRĐIVANJE POREZA – FINANSIJSKI IZVEŠTAJI (Obrasci PB 1, OK, PK, SU, SI, Aneks Obrasca PB 1, Aneks 1 PB 1, IPD, IPD 1, KPB, DK, PK 1, SU 2, PDP, PDN, PDO, Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj)


 

Shodno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011) - pravna lica (kao poreski obveznici) dužna su da nadležnom poreskom organu podnesu poresku prijavu u kojoj je obračunat porez i poreski bilans za period za koji se utvrđuje porez. 

Pravno lice - poreski obveznik, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011 i 2/2012), obavezan je da - podnese poresku prijavu Poreskoj upravi, na propisanom obrascu, u roku i na način uređen poreskim propisima (član 10. stav 1. tačka 2).

Za utvrđivanje osnovice poreza na dobit pravnih lica, obveznik poreza na dobit pravnih lica - sastavlja poreski bilans na odgovarajućem obrascu.

Obaveza plaćanja poreza (poreska obaveza) - predstavlja dužnost poreskog obveznika.

 

Pravno lice i preduzetnik sastavljaju i prikazuju finansijske izveštaje za tekuću poslovnu godinu, sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine (u daljem tekstu: redovni godišnji finansijski izveštaji).

Pravno lice je dužno da, uz finansijski izveštaj za prethodnu poslovnu godinu, dostavi Agenciji (koja verifikuje) i - Obaveštenje o razvrstavanju.

Podsećamo, uz poresku prijavu i poreski bilans, poreski obveznik je dužan da nadležnom poreskom organu dostavi i one finansijske izveštaje koje je dužan da podnese nadležnom organu u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i dr.), drugu dokumentaciju propisanu zakonom, kao i dokumentaciju koju nadležni organ zatraži u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Članom 63. stav 4. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011) – propisano je da sadržaj poreske prijave i poreskog bilansa - bliže uređuje ministar finansija, koji je po tom osnovu doneo odgovarajuće pravilnike o sadržaju i obrascima poreskih prijava i poreskog bilansa za utvrđivanje i obračun poreza na dobit (za pravna lica, nedobitne organizacije, nerezidente).

 

U “Sl. glasniku RS”, br. 99/2010 i 8/2011 – objavljeni su pravilnici (odnosno izmene i dopune) – čiji su sastavni deo odgovarajući obrasci, a to su:

Detaljnije – Videti i:

LJ.M.V.

 

Objavljeno: 27.02.2012.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Katarina
Ukupno: 6
Komentar
Zavrsni racun
Komentar #6 objavljen : Tue February 23, 2016, 16:47:13
Molim vas informaciju o krajnjem roku za zavrsni racun 2016, i moze li se prolongirati koji dan u martu zbog novine elektronskog potpisa za sindikalne organizacije?
Nepoznat
Ukupno: 6
Komentar
Re: Podnošenje redovnih godišnjih završnih računa, radi utvrđivanja i plaćanja poreza na dobit
Komentar #5 objavljen : Mon February 03, 2014, 11:48:49
kad bi se radilo sve po zakonu moja porodica i ja ne bi bili bez struje od januara 2013 godine a imamo sudske presude o isplati neisplaćenih zarada pa to ne vidi niti ga dotiče predsjednik vlade i njegovi poslušnici počev od najgladnijih do najbogatijih njegovih birača. no ničija nije gorela do zore mada ova njegova gori skoro 3 decenije, al se nadam ako ima BOGA I AKO SE OSVIJESTI OVAJ GLADNI NAROD DA ĆE MU SE UGASITI BRZO A NAMA ĆE SVANUTTI... MISLIM NA ONE ZA KOJE on NIJE BOG ... ZBOGOM predsedniče vlade... I PLATIO SVE OVE MUKE NARODSKE MISLIM NA OVE KOJI NIJESU TVOJI POSLUŠNICI.........
olja
Ukupno: 6
Komentar
završni račun 2012
Komentar #4 objavljen : Tue February 05, 2013, 12:33:59
Na stranicam aAPR-a sam upravo pročitala da je predaja završnog računa 31,01,2013, još sam u šoku, da li je ovo istina?
Nisam završila i baš sam u panici. Može li neko da mi odgovori o čemu se radi, koji je rok?
INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za februar 2018.

KODIFIKACIJA

Mr Slobodan Ilijić, član Predsedništva Udruženja pravnika Srbije


VEŠTAČENJE

Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak


KRIVIČNO PRAVO

Jovan Ćirić, sudija Ustavnog suda Srbije
Branislava Knežić, naučni savetnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu


KRIVIČNO PRAVO

Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku


MEDIJSKO PRAVO

Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


DRŽAVNA UPRAVA

dr Radoje Brković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, direktor Centra za radno i socijalno pravo
Dejan Vučinić, saradnik u nastavi Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu


RADNO PRAVO

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u penziji


PRIVREDNO PRAVO

Đorđe L. Nikolić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu


PRIVREDNO PRAVO

Dr Milovan Milić


STANOVANJE

Mr Radmila Bosanac, advokat


IZ PRAVNE ISTORIJE

Dr Emilija Stanković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)