POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

IZMENE ZAKONA

PRAVOSUĐE 

Izmenjena dva zakona

U „Sl. glasniku RS“, br. 76/2021, od 28.07.2021. godine – objavljene su izmene dva važna zakona:

- Zakon o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/08, 58/09 - US, 104/09, 101/10, 8/12 - US, 121/12, 124/12 - US, 101/13, 111/14 - US, 117/14, 40/15, 63/15 - US, 106/15, 63/16 - US i 47/17)

- Zakon o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 116/08, 101/10, 88/11 i 106/15)

Po rečima Predlagača zakona, predlaganjem ovih izmena - preduzimaju se neophodni koraci u ispunjavanju aktivnosti iz Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23 ‒ Pravosuđe i osnovna prava.

Konkretnije, u aktivnosti 1.2.2.5. iz Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23 ‒ Pravosuđe i osnovna prava - predviđeno je da se izmeni Zakon o sudijama i Zakon o Visokom savetu sudstva, u cilju propisivanja Etičkog odbora kao stalnog radnog tela Visokog saveta sudstva, propisivanja nadležnosti Visokog saveta sudstva za donošenje Poslovnika o radu Etičkog odbora i propisivanja obaveze izrađivanja izveštaja o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva o poštovanju odredaba Etičkog kodeksa.

Dopunom Zakona o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 76/2021) - predviđeno je da Etički odbor bude stalno radno telo Visokog saveta sudstva (dopuna u članu 15. Zakona o Visokom savetu sudstva).

Takođe, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 76/2021) - Članom 2. izmena i dopuna (odnosi se na član 30. Zakona o sudijama) - predviđeno je da Etički odbor, kao stalno radno telo Visokog saveta sudstva, odlučuje o tome koji su postupci oprečni dostojanstvu i nezavisnosti sudije i štetni po ugled suda na osnovu Etičkog kodeksa, kao i dužnost Etičkog odbora da najmanje jednom godišnje dostavlja Visokom savetu sudstva izveštaj o svom radu i primeni Etičkog kodeksa, radi realizacije (pomenutih) aktivnosti 1.2.2.5. iz Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23 ‒ Pravosuđe i osnovna prava.

Predlagač izmena i dopuna Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 76/2021) – naveo je (kao razloge donošenja Zakona) i - preduzimanje neophodnih koraka u ispunjavanju preuzete obaveze iz međunarodnih akata preporuka Grupe država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), a GRECO je preporučio (u okviru Četvrtog evaluacionog kruga u Preporuci VI) - da sistem ocenjivanja rada sudija bude revidiran: uvođenjem kvalitativnih kriterijuma i ukidanjem pravila da nezadovoljavajući rezultati vrednovanja sistematski vode ka razrešenju dotičnih sudija.

Pa je tako:

- članom 1. izmena i dopuna (odnose se na član 24. Zakona o sudijama) - predviđeno je da se poveravanje predmeta u rad sudiji zasniva na složenosti predmeta koja obuhvata objektivne kriterijume: broj stranaka i ostalih učesnika u postupku (umešača, svedoka, veštaka), poštovanje rokova za sudske radnje i dr.

- članom 4. izmena i dopuna (odnose se na član 63. – Posebno nestručno vršenje funkcije - Zakona o sudijama, koji se BRIŠE) – vrši se usklađivanje sa Mišljenjem broj 17 Konsultativnog veća evropskih sudija u kojem se između ostalog navodi:

„Načela stalnosti funkcije i nepremestivosti predstavljaju ključne elemente sudske nezavisnosti i moraju se poštovati. Stoga, sudija ne bi trebalo da se razrešava funkcije samo zato što je dobio negativnu ocenu. Do razrešenja treba da dođe samo u slučaju teških disciplinskih ili krivičnih prekršaja ili gde je neizbežan zaključak postupka vrednovanja da je sudija nevoljan ili nesposoban da obavlja svoje dužnosti u skladu sa minimumom prihvatljivih standarda, na osnovu objektivne procene.”

Na kraju, dodajmo da oba zakona stupaju na snagu – 5. avgusta 2021. godine.

Detaljnije – VIDETI:  - Zakon o sudijama

                               - Zakon o Visokom savetu sudstva

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2021.

PRAVA PACIJENATA

Pojam i prava pacijenata


SOCIJALNA ZAŠTITA

Stvaranje Srbije bez barijera za osobe sa invaliditetom


SUDSKA PRAKSA – PRIVREDNI PRESTUPI

Zakon o računovodstvu


MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

Računovodstvo


VLADA

Vlada usvojila niz propisa


IZVRŠNI POSTUPAK

Neke dileme povodom zatezne kamate u izvršnom postupku


UPRAVA

Referendum - Konsultacije o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi


PROSVETA

U Srbiji uvedeno 4.000 novih radnih kvalifikacija


RADNO PRAVO

Zapošljavanje - Javna rasprava o Nacrtu zakona o angažovanju zbog većeg obima posla do 22. septembra


RADNO PRAVO

Kolektivni ugovori


OBLIGACIONO PRAVO

Osnov ugovora


VLADA

Usvojen Predlog zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti ćiriličnog pisma


PREDLOG ZAKONA

Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti ćiriličnog pisma


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)