POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

HRANA KOJU KONZUMIRAMO - KONTROLA BEZBEDNOSTI - NADLEŽNOSTI - Zakon o bezbednosti hrane

Bezbednost hrane

Letnje temperature doprinose povećanoj „kvarljivost“ namirnica i „zahtevaju“ dodatnu pažnju. U cilju obezbeđivanja visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi, u našem pravnom sistemu postoji značajan broj propisa koji regulišu bezbednost hrane koju konzumiramo, od kojih je svakako najbitniji - Zakon o bezbednosti hrane, donet 2009. godine i objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 41/2009, od 2. juna 2009. godine.

Zakonom o bezbednosti hrane - uređuju se:

- opšti uslovi za bezbednost hrane i hrane za životinje,

- obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje,

- sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja,

- hitne mere i upravljanje kriznim situacijama,

- higijena i kvalitet hrane i hrane za životinje.

Hrana se prema poreklu - deli na:

- hranu životinjskog porekla;

- hranu biljnog porekla;

- mešovitu hranu koja sadrži sastojke biljnog i životinjskog porekla;

- hranu ni biljnog, ni životinjskog porekla (mineralne materije, so);

- ostalu hranu (nova hrana, genetski modifikovana hrana i genetski modifikovana hrana za životinje).

Članom 4. Zakona, definisano je značenje pojmova.

- Hrana je - svaka supstanca ili proizvod, prerađena, delimično prerađena ili neprerađena, a namenjena je za ishranu ljudi ili se opravdano može očekivati da će se koristiti za ljudsku upotrebu, osim: - hrane za životinje koje ne služe za proizvodnju hrane,

- živih životinja, ako nisu pripremljene za stavljanje u promet radi ishrane ljudi,

- biljaka pre žetve, berbe ili ubiranja plodova,

- medicinskih proizvoda,

- kozmetičkih proizvoda,

- duvana i duvanskih proizvoda,

- narkotika ili psihotropnih supstanci,

- ostataka (rezidua) i kontaminenata.

Hrana je i - piće, guma za žvakanje, kao i bilo koja supstanca namenski dodata hrani tokom pripreme, obrade ili proizvodnje.

Hrana jeste i voda za piće, uključujući vodu u originalnoj ambalaži (stona voda, mineralna voda i izvorska voda), kao i voda koja se upotrebljava, odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili proizvodnje hrane.

Voda za piće jeste voda u originalnoj ambalaži i voda za javno snabdevanje stanovništva;

- Hrana za životinje je - svaka supstanca ili proizvod, prerađena, delimično prerađena ili neprerađena, a namenjena je za ishranu životinja koje služe za proizvodnju hrane;

Na ovom mestu, ukazali bi još na član 12. Zakona, kojim je regulisana podela nadležnosti u okviru nadležnosti državne uprave (u vezi bezbednosti hrane), po fazama proizvodnje.

- U fazi primarne proizvodnje:

 - hrana i hrana za životinje - životinjskog porekla - nadležna je veterinarska inspekcija,

- hrana i hrana za životinje - biljnog porekla - nadležna je fitosanitarna inspekcija;

2) U fazi proizvodnje, prerade i prometa na veliko:

- hrana - životinjskog porekla - nadležna je veterinarska inspekcija,

- hrana - biljnog porekla i bezalkoholna pića - nadležna je poljoprivredna inspekcija,

- mešovita hrana - nadležne su veterinarska i poljoprivredna inspekcija,

- hrana za životinje - nadležna je veterinarska inspekcija,

3) U fazi uvoza i provoza:

 - hrana i hrana za životinje - životinjskog porekla - nadležna je granična veterinarska inspekcija,

 - hrana i hrana za životinje - biljnog porekla - nadležna je fitosanitarna inspekcija,

 - mešovita hrana - nadležne su granična veterinarska i fitosanitarna inspekcija;

4) U fazi izvoza:

 - hrana i hrana za životinje - životinjskog porekla - nadležna je veterinarska inspekcija,

 - hrana i hrana za životinje - biljnog porekla - nadležna je fitosanitarna inspekcija,

 - mešovita hrana i mešovita hrana za životinje - nadležne su veterinarska i poljoprivredna inspekcija,

 - vina i alkoholna pića - nadležna je poljoprivredna inspekcija;

5) Kontrolu - nove hrane,

 - dijetetskih proizvoda,

 - dečje hrane - zamene za majčino mleko,

 - dijetetskih suplemenata i soli za ishranu ljudi i proizvodnju aditiva, aroma, enzimskih preparata neživotinjskog porekla i pomoćnih sredstava neživotinjskog porekla, kao i

 - vode za piće u originalnoj ambalaži (stona voda, mineralna voda i izvorska voda), kao i vode za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće

 u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa (promet na veliko, promet na malo, uvoz na mestima carinjenja i izvoz) - nadležna je sanitarna inspekcija;

U fazi prometa na malo - hranu životinjskog porekla u objektima registrovanim odnosno, odobrenim od strane Ministarstva, kao i u prometu na malo svežeg mesa, mleka, jaja, meda, ribe i divljači u specijalizovanim objektima (kasapnice, ribarnice i sl.) - veterinarska inspekcija, odnosno vina i alkoholnih pića - nadležna je poljoprivredna inspekcija;

6) Kontrolu genetski modifikovane hrane - u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa vrši - fitosanitarna inspekcija, a genetski modifikovane hrane za životinje - nadležna je veterinarska inspekcija.

Na osnovu Zakona o bezbednosti hrane - donet je veliki broj podzakonskih akata (pre svega - pravilnika) kojima se propisuju, odnosno bliže uređuju konkretna pitanja u pogledu uslova i kvaliteta pojedinih namirnica (voća, mesa, meda …).

Videti na pr. - Pravilnik o posebnim uslovima higijene sitnog voća u svežem i smrznutom stanju u fazi proizvodnje, prerade i prometa

- Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda

- Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina

- Pravilnik o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela

U “tesnoj vezi” sa bezbednošću hrane je i - posuđe, pribor, uređaji, ambalaža i drugi materijali koji dolaze u kontakt sa hranom. Uslovi koje, u pogledu zdravstvene ispravnosti - moraju da ispunjavaju ovi predmeti (“predmeti opšte upotrebe” koji dolaze u dodir sa hranom) - propisani su Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe

Zdravstvena ispravnost predmeta opšte upotrebe je - ispravnost u pogledu deklaracije, sastava, senzorskih svojstava, vrste i sadržaja štetnih materija, mikrobiološke ispravnosti kao i mogućnosti štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima;

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona - vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravlja -preko sanitarnih inspektora.

Videti i - Zakon o sanitarnom nadzoru

Pročitajte -

 

 

LJ.M.V.

 

Objavljeno: 28.07.2016.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)