POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

DODELA SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA - Zakonik o krivičnom postupku

Dodela sredstava

Vlada je, skodno članu 283. stav 8. Zakonika o krivičnom postupku – dodelila sredstva prikupljena po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, u ukupnom iznosu od 351.509.000,00 dinara.

Odlaganje krivičnog gonjenja regulisano je članom 283. Zakonika o krivičnom postupku, kojim je propisano da - Javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, ako osumnjičeni prihvati jednu ili više od sledećih obaveza:

1) da otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da naknadi pričinjenu štetu;

2) da na račun propisan za uplatu javnih prihoda uplati određeni novčani iznos, koji se koristi za humanitarne ili druge javne svrhe;

3) da obavi određeni društvenokorisni ili humanitarni rad;

4) da ispuni dospele obaveze izdržavanja;

5) da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili opojnih droga;

6) da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja;

7) da izvrši obavezu ustanovljenu pravnosnažnom odlukom suda, odnosno poštuje ograničenje utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom.

Ovako prikupljena sredstava - dodeljuju se humanitarnim organizacijama, fondovima, javnim ustanovama ili drugim pravnim ili fizičkim licima, po sprovedenom javnom konkursu, koji raspisuje ministarstvo nadležno sa poslove pravosuđa.

Odluku o raspodeli sredstava - donosi Vlada, što je ona učinila donošenjem Rešenja o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (objavljeno u “Sl. glasniku RS”, br. 60/2016).

Sredstva su dodeljena na sledeći način:

1) Osnovna škola "Nikola Tesla", Kljajićevo, naziv projekta "Sanacija i opremanje košarkaškog terena", 2.819.316,00 dinara;

2) Dom zdravlja Paraćin, naziv projekta "Stići do pacijenta - u službi zdravlja", 1.236.000,00 dinara;

3) Osnovna škola "Jan Kolar", Selenča, naziv projekta "Zamena dotrajalih podova u svim učionicama i kabinetima", 1.843.620,00 dinara;

4) Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Beograd, naziv projekta "Direktna pomoć žrtvama trgovine ljudima", 1.442.000,00 dinara;

5) Dom za stare i penzionere, Kula, naziv projekta "Izvođenje sistema za automatsku detekciju i dojavu požara i izvođenje instalacija sistema za bolničku signalizaciju u objektu doma u Ruskom Krsturu, Borisa Kidriča 66, Ruski Krstur", 2.570.151,00 dinar;

6) Dom za stare i penzionere, Mol, naziv projekta "Postavljanje neklizajuće podne obloge i stepenišna stolica", 5.381.010,00 dinara;

7) Opšta bolnica Vršac, naziv projekta "Fleksibilni rino laringoskop ENF-GP, Abdominalna konveksna sonda 8820e, Set laparoskopskih instrumenata", 3.364.223,00 dinara;

8) Dom za lica ometena u mentalnom razvoju "Otthon", Stara Moravica, naziv projekta "Rekonstrukcija grejnog sistema", 2.037.671,36 dinara;

9) Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Beograd, naziv projekta "Licenciranje ustanove socijalne zaštite", 9.270.000,00 dinara;

10) Specijalna bolnica za interne bolesti, Vrnjačka Banja, naziv projekta "Obezbeđivanje energetske nezavisnosti Specijalne bolnice", 2.835.000,00 dinara;

11) Gerontološki centar, Jagodina, naziv projekta "Radovi na usaglašavanju sa strukturalnim standardima u postupku licenciranja ustanove za usluge domskog smeštaja", 2.499.436,00 dinara;

12) Dom zdravlja "Dr Nikola Džamić", Vrnjačka Banja, naziv projekta "Unapređenje zdravstvenih usluga Doma zdravlja", 2.640.000,00 dinara;

13) Društvo za pomoć MNRL opštine Brus, naziv projekta "Adaptacija prostora radi proširenja dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Brusu", 388.000,00 dinara;

14) Manastir Visoki Dečani, naziv projekta "Osvetljenje unutrašnjosti crkve Visoki Dečani", 23.469.521,41 dinar;

15) Zavod za vaspitanje dece i omladine, Beograd, naziv projekta "Program intenzivnog tretmana PIT", 7.119.000,00 dinara;

16) Gerontološki centar Kikinda, naziv projekta "SOS signalizacija na prvom i drugom spratu OJ Novi Dom", 1.204.000,00 dinara;

17) Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, naziv projekta "Sprečavanje izdvajanja dece iz bioloških porodica - usluga porodični saradnik za Srbiju", 6.972.000,00 dinara;

18) Dom za decu i omladinu "Duško Radović", Niš, naziv projekta "Povećanje bezbednosti korisnika na smeštaju u ustanovi unapređenjem sistema protivpožarne zaštite", 1.140.000,00 dinara;

19) Gerontološki centar Kruševac, naziv projekta "Na putu ka licenci - implementacija SOS signalizacije II faza", 3.453.974,00 dinara;

20) Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd, naziv projekta "Konzervacija zidnog slikarstva unutrašnje priprate severnog i južnog broda i severnog paraklisa manastira Gračanica", 14.076.000,00 dinara;

21) Dom za smeštaj starih lica Smederevo, naziv projekta "Nabavka i ugradnja SOS signalizacije", 1.842.942,00 dinara;

22) Dom zdravlja Kruševac, naziv projekta "Nabavka dva vozila za službu polivalentne patronaže doma zdravlja Kruševac", 1.100.000,00 dinara;

23) Dom za decu i omladinu Stanko Paunović, Negotin, naziv projekta "Izrada stabilnog sistema za automatsku dojavu od požara", 483.100,00 dinara;

24) Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Pančevo, naziv projekta "Rekonstrukcija stare fiskulturne sale u školski višefunkcionalni prostor", 7.320.000,00 dinara;

25) Osnovna škola Miloje Čiplić, Novi Bečej, naziv projekta "Bezbedno za našu budućnost", 800.000,00 dinara;

26) Osnovna škola Sveti Sava, Kikinda, naziv projekta "Video nadzor u školi", 588.978,00 dinara;

27) Centar za socijalni rad, Apatin, naziv projekta "Nova šansa", 2.930.000,00 dinara;

28) Osnovna škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju "Miodrag V. Matić", Užice, naziv projekta "Ugradnja platforme za vertikalni transport sa pratiocem u OŠ za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju Miodrag V. Matić", 3.371.299,00 dinara;

29) Grad Užice, Užice, naziv projekta "Pešačka komunikacija za invalidna lica majke sa dečijim kolicima i rekreativce koji koriste bicikle ili rolere", 3.750.000,00 dinara;

30) Udruženje roditelja - staratelja, dece i prijatelja dece obolele od malignih bolesti "Čika Boca", Beograd, naziv projekta "Mi možemo sve", 510.000,00 dinara;

31) Gerontološki centar Beograd, naziv projekta "Izrada plana zaštite od požara sa procenom ugroženosti i instalacija stabilnog sistema za dojavu požara u Gerontološkom centru Beograd", 7.227.870,00 dinara;

32) Institut za neonatologiju Beograd, naziv projekta "Neonatalni respirator Babylog, Sonda za ultrazvučni aparat, NO - A uređaj za INO terapiju sa pratećim priborom", 8.511.642,00 dinara;

33) Centar za socijalni rad opštine Pirot, naziv projekta "Ostanak na ognjištu - dostojanstvena starost", 1.149.186,00 dinara;

34) Osnovna škola Mića Stanojlović, Koceljeva, naziv projekta "Jednaki uslovi obrazovanja za sve", 3.810.906,00 dinara;

35) Dom zdravlja Petrovac na Mlavi, naziv projekta "Nabavka ultrazvučnog aparata sa sondom za potrebe zdravstvene zaštite žena", 2.600.000,00 dinara;

36) Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović, Beograd, naziv projekta "Nabavka sanitetskog vozila", 4.800.000,00 dinara;

37) Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Niš, naziv projekta "Rano otkrivanje malignih bolesti grlića materice, materice, jajnika i dojki kod osoba sa invaliditetom ženskog pola", 4.980.000,00 dinara;

38) Dom zdravlja Miloje Hadžić Šule, Rača, naziv projekta "Nabavka sanitetskog vozila u cilju unapređenja usluga zdravstvene zaštite u opštini Rača", 6.200.000,00 dinara;

39) Centar za socijalni rad, Vladičin Han, naziv projekta "Pomoć u kući", 4.215.442,00 dinara;

40) OŠ Dositej Obradović, Klupci, naziv projekta "Sanacija igrališta za male sportove u školi u Runjanima", 1.586.000,00 dinara;

41) OŠ "IV kraljevački bataljon", Kraljevo, naziv projekta "Adaptacija i sanacija fiskulturne sale škole", 8.201.040,00 dinara;

42) Dom za smeštaj starih lica, Dimitrovgrad, naziv projekta "Nabavka sanitetskog vozila za Dom za smeštaj starih lica za prevoz korisnika do bolnice u Pirotu", 4.297.000,00 dinara;

43) OŠ "Branko Radičević", Popovac, naziv projekta "Izgradnja aneksa fiskulturne sale OŠ "Branko Radičević" u Popovcu, 2.980.000,00 dinara;

44) Opšta bolnica Aleksinac, Aleksinac, naziv projekta "Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uslovima", 3.666.482,00 dinara;

45) Dom zdravlja Doljevac, Doljevac, naziv projekta "Nabavka biohemijskog analizatora neophodnog za rad laboratorijske službe u DZ Doljevac", 1.680.000,00 dinara;

46) Dom zdravlja Kuršumlija, Kuršumlija, naziv projekta "Nabavka sanitetskog terenskog vozila sa pratećom medicinskom opremom - reanomobil za potrebe DZ Kuršumlija", 7.500.000,00 dinara;

47) Opšta bolnica "Đorđe Joanović", Zrenjanin, naziv projekta "Jačanje zdravstvene zaštite Srednjobanatskog okruga", 8.264.114,80 dinara;

48) Ministarstvo zdravlja, Beograd, naziv projekta "Nabavka sanitetskih vozila", 101.821.860,00 dinara;

49) Opšta bolnica "Studenica", Kraljevo, naziv projekta "Unapređenje pružanja usluga na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite na urološkom odeljenju", 5.421.000,00 dinara;

50) Dom zdravlja Batočina, Batočina, naziv projekta "Nabavka sanitetskog vozila tipa PEUGEOT PARTNER LONG 1,6 HDI za potrebe službe kućnog lečenja i hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Batočina u 2016. godini", 3.150.000,00 dinara;

51) Dom zdravlja Pančevo, Pančevo, naziv projekta "Unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite pacijentima na hemodijalizi", 4.500.000,00 dinara;

52) Dom zdravlja "Kraljevo", Kraljevo, naziv projekta "Unapređenje uslova za rad Doma zdravlja Kraljevo na ruralnom području", 1.195.000,00 dinara;

53) ZC Užice OJ Dom zdravlja Nova Varoš, Nova Varoš, naziv projekta "Nabavka biohemijskog analizatora za dom zdravlja Nova Varoš", 1.860.000,00 dinara;

54) Beogradski festival cveća, Beograd, naziv projekta "Senzorni vrt u OŠ Radivoj Popović Zemun za decu sa oštećenim sluhom", 1.648.000,00 dinara;

55) Centar za socijalni rad Merošina, Merošina, naziv projekta "Briga o starima", 1.657.410,00 dinara;

56) Beogradski šahovski klub slepih "Napredak", Beograd, naziv projekta "Pogled preko šahovske table", 388.500,00 dinara;

57) Vaspitno-popravni dom Kruševac, Kruševac, naziv projekta "Učinimo svet lepšim - živimo od rada a ne od kriminala", 5.165.443,20 dinara;

58) Centar za socijalni rad za opštinu Kučevo, Kučevo, naziv projekta "Ispunjenje dela strukturalnih i funkcionalnih standarda u postupku licenciranja ustanova socijalne zaštite - adaptacija sobe za izolaciju preminulih korisnika, sanacija i rekonstrukcija krovnog pokrivača na objektu za smeštaj korisnika i na objektu kuhinje sa trpezarijom, sanacija i rekonstrukcija kupatila", 4.937.670,24 dinara;

59) Gerontološki centar, Mladenovac, naziv projekta "Ograđivanje dvorišta Ustanove Gerontološki centar Mladenovac", 495.000,00 dinara;

60) Udruženje Milutin Milanković, Beograd, naziv projekta "Digitalizacija arhivskog nasleđa u oblasti matematičkih nauka i osnivanje referentnog dokumentacionog centra - Digitalnog legata Milutin Milanković", 1.928.500,00 dinara;

61) Međuopštinska organizacija Saveza slepih Srbije, Prijepolje, naziv projekta "Znanjem do istih prava na život", 639.000,00 dinara;

62) Savez slepih u Srbiji, Beograd, naziv projekta "Obnova studija biblioteke saveza slepih Srbije Dr Milan Budimir", 1.684.330,00 dinara;

63) Centar za istraživanje i razvoj društva Ideas, Beograd, naziv projekta "Unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava za efikasno i ekonomično korišćenje namenskih transfera za razvoj usluga socijalne zaštite", 5.968.900,00 dinara;

64) Udruženje invalida cerebralne i dečije paralize, Užice, naziv projekta "Radna inkluzija osoba sa invaliditetom", 2.777.000,00 dinara;

65) Predškolska ustanova "Boško Buha", Vrbas, naziv projekta "Opremanje predškolske ustanove Boško Buha - nabavka krevetića za decu predškolskog uzrasta", 4.532.000,00 dinara;

66) Udruženje građana "Nova ideja", Beograd, naziv projekta "Klasična muzika svima", 1.019.000,00 dinara;

67) Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža, naziv projekta "Povećavanje kvaliteta rada i poboljšanje radne okolnosti Centra za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža", 593.462,00 dinara.

LJ.M.V.

 

Objavljeno: 15.07.2016.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2020.

USTAVNI SUD

Devizni prekršaj - Neprijavljivanje efektivnog stranog novca prilikom granične kontrole - Izricanje zaštitne mere - oduzimanja predmeta prekršaja - Odbijanje ustavne žalbe


DRŽAVNI SLUŽBENICI

Visoki službenički savet - Donet NOVI Poslovnik


TRGOVINA

Elektronska trgovina - Objavljeni vodiči za sigurnu e-trgovinu


PROMET NEPOKRETNOSTI

Centralizovana evidencija ugovora - Uređeno vođenje posebne centralizovane evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti


ZALOŽNO PRAVO

Puštena u rad oglasna tabla Registra zaloge


SUDSKA PRAKSA

Naknada štete


NAKNADA ŠTETE

Prikupljanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji


PLANSKI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE

Obavezni elementi plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave


SUDSKA PRAKSA

Parnični postupak - Troškovi


PARNIČNI POSTUPAK

Pravo stranke na upotrebu svoga jezika u parničnom postupku


PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJU

Program "Moja prva plata"


SUDSKA PRAKSA

Radno pravo


ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE

Nije svako "pravljenje razlike" među licima diskriminacija


SOCIJALNA ZAŠTITA

Srbija će dobiti novi Zakon o Socijalnoj zaštiti


MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sistem video-nadzora se koristi isključivo u skladu sa zakonom


PREKRŠAJI

Novi sistem elektronske kontrole i naplate parkiranja


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Novi propis - Autobuska stajališta


SAOBRAĆAJ

Hidrografska delatnost


SUBVENCIJE

Vlada Republike Srbije - Usvojen program rasporeda korišćenja subvencija za hotelijere


TURIZAM

Pomoć turističkim agencijama


KULTURA

Koncerti, festivali, priredbe


SUDSKA PRAKSA

Krivični postupak - Troškovi


IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Osuđenici koriste "Skajp" i "Vajber" za kontakt sa porodicom tokom pandemije


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Zakon o zaštiti od zarazne bolesti - Pojmovi iz Zakona


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)